mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Agnieszka Wawrzyn

niedziela, 10 grudnia 2017 21:33

Komunikaty dla nauczycieli

EGZAMINY   POPRAWKOWE – sierpień 2018r.

21 sierpnia 2018r. , godz. 9.00 (sala 33 i 34) pisemne maturalne egzaminy poprawkowe

Członkowie Komisji:         - dr Z.Kachnicz – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

       - mgr A.Grębska – Zespół Szkół Plastycznych – matematyka (sala 34)

       - mgr S.Gruda – Zespół Szkół Plastycznych – jęz.angielski (sala 33)

Członkowie komisji zobowiązani są o stawienie się o godz.8.00 w szkole, w której odbędzie się egzamin.

________________________________________________________________________________________

28 sierpnia 2018r., godz. 9.00 (sala 27) – egzamin poprawkowy z historii sztuki

Członkowie Komisji:        - przewodnicząca: mgr M.Jermak

       - egzaminator: mgr T.Majerski

                                          - członek: mgr I.Marciszuk-Mazur

28 sierpnia 2018r., godz. 9.00 (sala 25) – egzamin poprawkowy z języka angielskiego

Członkowie Komisji:        - przewodnicząca: mgr A.Wawrzyn

       - egzaminator: mgr L.Krupa

       - członek: mgr M.Antoniak

28 sierpnia 2018r., godz. 11.00 (sala 25) – egzamin poprawkowy z języka polskiego

Członkowie Komisji:        - przewodnicząca: mgr A.Wawrzyn

       - egzaminator: mgr L.Tucka

       - członek: mgr W.Konieczny

_______________________________________________________________________________________ 

29 sierpnia 2018r., godz. 9.00 (sala 27) – egzamin poprawkowy z matematyki

Członkowie Komisji:        - przewodnicząca: mgr M.Jermak

       - egzaminator: mgr J.Dybowska /mgr A.Wawrzyn/mgr P.Furmański

       - członek: mgr A.Wawrzyn / mgr P.Furmański /mgr J.Dybowska

 


 pdf    Program wychowawczo-profilaktyczny

pdf     Plan działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły na rok szkolny 2017/2018

pdf    Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

środa, 24 czerwca 2015 18:01

Komunikaty dla rodziców

wtorek, 21 stycznia 2014 12:03

Ważne terminy związane z klasyfikacją semestralną

niedziela, 17 listopada 2013 10:21

Egzamin gimnazjalny 2018

Terminy egzaminów gimnazjalnych 2018Terminy egzaminów gimnazjalnych 2018

pdf    Komunikat Dyrekrora CKE dotyczący terminów przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych w roku szkolny 2017/2019

Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.cke.edu.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań http://www.oke.poznan.pl/

niedziela, 17 listopada 2013 10:17

Egzaminy maturalne

 

piątek, 30 sierpnia 2013 20:44

Komunikaty dla uczniów

 

EGZAMINY   POPRAWKOWE – sierpień 2018r.

21 sierpnia 2018r. , godz. 9.00 (sala 33 i 34) pisemne maturalne egzaminy poprawkowe

Członkowie Komisji:         - dr Z.Kachnicz – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

       - mgr A.Grębska – Zespół Szkół Plastycznych – matematyka (sala 34)

       - mgr S.Gruda – Zespół Szkół Plastycznych – jęz.angielski (sala 33)

Członkowie komisji zobowiązani są o stawienie się o godz.8.00 w szkole, w której odbędzie się egzamin.

________________________________________________________________________________________

28 sierpnia 2018r., godz. 9.00 (sala 27) – egzamin poprawkowy z historii sztuki

Członkowie Komisji:        - przewodnicząca: mgr M.Jermak

       - egzaminator: mgr T.Majerski

                                          - członek: mgr I.Marciszuk-Mazur

28 sierpnia 2018r., godz. 9.00 (sala 25) – egzamin poprawkowy z języka angielskiego

Członkowie Komisji:        - przewodnicząca: mgr A.Wawrzyn

       - egzaminator: mgr L.Krupa

       - członek: mgr M.Antoniak

28 sierpnia 2018r., godz. 11.00 (sala 25) – egzamin poprawkowy z języka polskiego

Członkowie Komisji:        - przewodnicząca: mgr A.Wawrzyn

       - egzaminator: mgr L.Tucka

       - członek: mgr W.Konieczny

_______________________________________________________________________________________ 

29 sierpnia 2018r., godz. 9.00 (sala 27) – egzamin poprawkowy z matematyki

Członkowie Komisji:        - przewodnicząca: mgr M.Jermak

       - egzaminator: mgr J.Dybowska /mgr A.Wawrzyn/mgr P.Furmański

       - członek: mgr A.Wawrzyn / mgr P.Furmański /mgr J.Dybowska

 

 

 

czwartek, 18 lipca 2013 21:52

TERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Planowane terminy obrad Rady Pedagogicznej:

            - 14 września 2017 (organizacja roku)

            - 16 listopada 2017 (przegląd wyników nauczania)

           - 21 grudnia 2017 (klasyfikacja śródroczna)

            - 11 stycznia 2018 (podsumowanie I semestru)

           - 22 marca 2018 – (klasyfikacja klas programowo najwyższych)

           - 26 kwietnia 2018 (przegląd wyników nauczania)

            - 18 czerwca 2018 (poniedziałek, godz. 16.00) – ( klasyfikacja)

            - 21 czerwca 2018 (czwartek, godz. 9.00) – (podsumowanie roku szk.)

Planowane terminy spotkań Sekcji Artystycznej:

            - 7 września 2017 – organizacja pracy na cały rok szk., Biennale,

            - 1 marca 2018 – Przegląd, Dyplomy, Noc Muzeów, Noc w Bibliotece, Urodziny Hasiora,

            - 10 maja 2018 – Dni Koszalina, Noc Muzeów, Urodziny Hasiora, analiza Dyplomów.

Planowane terminy spotkań Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących:

- 13 września 2017 (środa) – analiza egzaminów zewnętrznych 2017 i testów

               diagnostycznych,

            - 14 grudnia 2017 – analiza próbnych egzaminów zewnętrznych I, sprawy bieżące,

            - 1 lutego 2018 - analiza próbnych egzaminów zewnętrznych II, sprawy bieżące.

Planowane terminy spotkań Zespołu Wychowawców:

            - 12 września 2017 (wtorek) – omówienie i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny,

            - 16 listopada 2017 (po RP) – sprawy bieżące i organizacyjne,

            - 4 stycznia 2018 (środa) - uczniowie z niepowodzeniami, frekwencja, sprawy

             bieżące,

            - 26 kwietnia 2018 (po RP) - sprawy bieżące i organizacyjne.

Planowane terminy spotkań z rodzicami:

            - 15 września 2017 (+szkolenie)

            - 17 listopada 2017 (+Otrzęsiny)

            - 12 stycznia 2018 (+zebranie ogólne)

            - 27 kwietnia 2018 (+wernisaż kl. I)

            - 8 czerwca 2018 (tylko Prezydium RR)

czwartek, 18 lipca 2013 21:57

Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018

     Plan lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczniów przyjętych do Liceum Plastycznego na rok szkolny 2018/2019


lista_uczniów.pdf

 

biennale 2017 baner

koszalinski grafik kultury

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

Rysunek i malarstwo

Galeria DYPLOMY 2015

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia