mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Agnieszka Wawrzyn

niedziela, 10 grudnia 2017 21:33

Komunikaty dla nauczycieli

 

 

Godziny pracy informatyka Patryka Janiuka

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 7:00 - 12:00

12:00 - 17:00

 7:00 - 12:00

12:00 - 17:00

 9:00 - 15:00

Z pytaniami dotyczącymi dostępu i działania dziennika elektronicznego można się zwracać do informatyka w każddy piątek, kiedy   dostępny jest na Politechnice Koszalińskiej w sali 10D.

 

     Ważne terminy związane z klasyfikacją semestralną

     Plan lekcji z nowymi salami

     Sale do zajęć pozalekcyjnych

     Plan lekcji dla nauczycieli


 pdf    Program wychowawczo-profilaktyczny

pdf    Plan działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły na rok szkolny 2017/2018

pdf    Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Tabelka 1    Tabelka 2

środa, 24 czerwca 2015 18:01

Komunikaty dla rodziców

Zebranie rodziców     12 STYCZNIA 2018r. - godz.17.00
OSSP
Klasa IIG - L. Krupasala 104D
Klasa IIIG - J. Dybowska sala 405B
Klasa IVG - A. Grębska sala 4DE
Klasa VG - W.Konieczny sala 10D
Klasa VIG - M. Kamyk sala CKaD

LP
Klasa IA - L.Tucka sala 112D
Klasa IB - Z.Kachnicz sala 211D
Klasa IIA - S.Kordońska (nauczyciel nieobecny)
Klasa IIB - H.Bączyk sala 105bH
Klasa IIIA - M.Mierzwa sala 8M
Klasa IIIB - P.Furmański (nauczyciel nieobecny)
Klasa VIA - P.Wasilewski sala 107D
Klasa IVB - T.Majerski sala 108D

Zebranie Rady Rodziców - sala 4DE o godz.16.30 - 17.00
Nauczyciele dyżurują w sali 109D do godz.18.00

 

 

pdf Ogólne warunki ubezpieczenia (rok szkolny 2017/2018)

pdf  Zgłoszenie roszczenia

 

 


wtorek, 21 stycznia 2014 12:03

Ważne terminy związane z klasyfikacją semestralną

do 16 listopada 2017 (czwartek) – ustalenie propozycji ocen semestralnych, wpisanie ich do dziennika elektronicznego i poinformowanie uczniów na lekcji oraz rodziców przez dziennik elektroniczny.

do 20 listopada 2017 (poniedziałek) - wysłanie przez wychowawców informacji o przewidywanych ocenach niepromujących i nieklasyfikowaniach do rodziców (kopie w sekretariacie).

do 15 grudnia 2017 (piątek) - wystawienie ocen semestralnych
i wpisanie ich do dziennika elektronicznego.

21 grudnia 2017 (czwartek) – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (sala 211 budynek D).

niedziela, 17 listopada 2013 10:21

Egzamin gimnazjalny 2018Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.cke.edu.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań http://www.oke.poznan.pl/

niedziela, 17 listopada 2013 10:17

Egzaminy maturalne

 

piątek, 30 sierpnia 2013 20:44

Komunikaty

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Matematycznym Kangur. Konkurs odbędzie się 15 marca 2018r. Zgłoszenia posimy przekazać swoim nauczycielom matematyki. Koszt udziału w konkursie wynosi 9zł (dla uczniów wpłacających składki na Radę Rodziców 5zł).
Każdy uczestnik otrzyma upominek - zabawkę logiczną z drutu.

              

Godziny pracy informatyka Patryka Janiuka

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 7:00 - 12:00

12:00 - 17:00

 7:00 - 12:00

12:00 - 17:00

 9:00 - 15:00

Z pytaniami dotyczącymi dostępu i działania dziennika elektronicznego można się zwracać do informatyka w każddy piątek, kiedy  dostępny jest na Politechnice Koszalińskiej w sali 10D.

 

    Sale do zajęć pozalekcyjnych

    Plan lekcji z nowymi salami

Plan rozmieszczenia budynków na Politechnice Koszalińskiej
czwartek, 18 lipca 2013 21:52

TERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Planowane terminy obrad Rady Pedagogicznej:

            - 14 września 2017 (organizacja roku)

            - 16 listopada 2017 (przegląd wyników nauczania)

           - 21 grudnia 2017 (klasyfikacja śródroczna)

            - 11 stycznia 2018 (podsumowanie I semestru)

           - 22 marca 2018 – (klasyfikacja klas programowo najwyższych)

           - 26 kwietnia 2018 (przegląd wyników nauczania)

            - 18 czerwca 2018 (poniedziałek, godz. 16.00) – ( klasyfikacja)

            - 21 czerwca 2018 (czwartek, godz. 9.00) – (podsumowanie roku szk.)

Planowane terminy spotkań Sekcji Artystycznej:

            - 7 września 2017 – organizacja pracy na cały rok szk., Biennale,

            - 1 marca 2018 – Przegląd, Dyplomy, Noc Muzeów, Noc w Bibliotece, Urodziny Hasiora,

            - 10 maja 2018 – Dni Koszalina, Noc Muzeów, Urodziny Hasiora, analiza Dyplomów.

Planowane terminy spotkań Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących:

- 13 września 2017 (środa) – analiza egzaminów zewnętrznych 2017 i testów

               diagnostycznych,

            - 14 grudnia 2017 – analiza próbnych egzaminów zewnętrznych I, sprawy bieżące,

            - 1 lutego 2018 - analiza próbnych egzaminów zewnętrznych II, sprawy bieżące.

Planowane terminy spotkań Zespołu Wychowawców:

            - 12 września 2017 (wtorek) – omówienie i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny,

            - 16 listopada 2017 (po RP) – sprawy bieżące i organizacyjne,

            - 4 stycznia 2018 (środa) - uczniowie z niepowodzeniami, frekwencja, sprawy

             bieżące,

            - 26 kwietnia 2018 (po RP) - sprawy bieżące i organizacyjne.

Planowane terminy spotkań z rodzicami:

            - 15 września 2017 (+szkolenie)

            - 17 listopada 2017 (+Otrzęsiny)

            - 12 stycznia 2018 (+zebranie ogólne)

            - 27 kwietnia 2018 (+wernisaż kl. I)

            - 8 czerwca 2018 (tylko Prezydium RR)

czwartek, 18 lipca 2013 21:57

Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018

     Plan lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 


Zapraszamy do udziału w konkursie rysunkowo-malarskim uczniow szkól gimnazjalnych. Więcej w regulaminie konkursu!

 

 

biennale 2017 baner

koszalinski grafik kultury

kbp 

Galeria DYPLOMY 2015

Rysunek i malarstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Snycerstwo

Tkanina artystyczna

Fotografia

Projektowanie graficzne

Podstawy projektowania


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby