mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Agnieszka Wawrzyn

środa, 24 czerwca 2015 18:01

Komunikaty dla rodziców

KALENDARZ WYDARZEŃ SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2019
     
20 sierpnia 09:00 Egzaminy poprawkowe maturalne
26-29 sierpnia zgodnie z rozpiską Egzaminy poprawkowe przedmiotowe
30 sierpnia 10:00-15:00 Rady Pedagogiczne
02 września 10:00 Uroczyste rozpoczęcie oku szkolnego 2019/2020
06 września 17:00 Zebranie z rodzicami uczniów klas PIERWSZYCH.

 

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

    (w następujące piątki, o godz.17,00, w budynku ZSP)
            - 28 września 2018,
            - 16 listopada 2018,
            - 1 marca 2019,
            - 17 maja 2019.

Planowane terminy spotkań Rady Rodziców Szkoły:

     (w następujące środy, o godz. 16.15, w budynku ZSP)
           - 14 listopada
           - 12 grudnia
           - 6 stycznia
           - 20 lutego
           - 20 marca
           - 17 kwietnia
           - 15 maja

Konto bankowe Rady Rodziców
27 1020 2791 0000 7702 0065 9367

Ogólne warunki ubezpieczenia zaproponowane przez Radę Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie

pdf Ogólne warunki ubezpieczenia (rok szkolny 2018/2019)

pdf  Zgłoszenie roszczenia

 

 


środa, 24 czerwca 2015 17:40

Komunikaty dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących

wtorek, 21 stycznia 2014 12:03

Ważne terminy związane z klasyfikacją semestralną

niedziela, 17 listopada 2013 10:21

Egzamin gimnazjalny 2019

Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.cke.edu.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań http://www.oke.poznan.pl/

niedziela, 17 listopada 2013 10:17

Egzaminy maturalne

 

czwartek, 18 lipca 2013 21:52

TERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Planowane terminy obrad Rady Pedagogicznej:

- 3 września 2018 (godz.8.00 – zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych;
     godz. 10.00 – organizacja roku szkolnego),

            - 14 września 2018 (nadzór pedagogiczny; organizacja roku),

            - 15 listopada 2018 (przegląd wyników nauczania),

           - 20 grudnia 2018 (klasyfikacja śródroczna),

            - 10 stycznia 2019 (podsumowanie I półrocza),

           - 21 marca 2019 (klasyfikacja klas programowo najwyższych),

           - 9 maja 2019 (przegląd wyników nauczania),

            - 17 czerwca 2019 (poniedziałek) – klasyfikacja,

            - 30.08.2019 (piątek), godz. 10.00 - podsumowanie roku szkolnego 2018/19,
               zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych.

Planowane terminy spotkań Sekcji Artystycznej:

            - 25 września 2018 – roczna organizacja pracy,

            - 22 listopada 2018 – wyprzedaż, „Przegląd”, dyplomy,

            - 14 lutego 2019 – dyplomy, „przegląd”, szkolny konkurs plastyczny dla klas III Gim.
               i VIII SP, Dni Koszalina, Noc Muzeów, Urodziny Hasiora,

            - 25 kwietnia 2019 – analiza dyplomów, Urodziny Hasiora, Noc Muzeów

Planowane terminy spotkań Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących:

- 27 września 2018 (czwartek) – analiza egzaminów zewnętrznych 2018 i testów

               diagnostycznych,

            - 3 stycznia 2019 – analiza próbnych egzaminów zewnętrznych, sprawy bieżące,

            - kwiecień 2019 – (stosownie do potrzeby) - sprawy bieżące.

Planowane terminy spotkań Zespołu Wychowawców:

            - 20 września 2018 – omówienie planu działań wychowawczo- profilaktycznych,

            - 15 listopada 2018 – sprawy bieżące i organizacyjne,

            - 28 lutego 2019 - uczniowie z niepowodzeniami i sukcesami, frekwencja,

            - maj 2019 – (stosownie do potrzeby) – sprawy bieżące i organizacyjne

Planowane terminy spotkań z rodzicami:

            - 28 września 2018,

            - 16 listopada 2018,

            - 1 marca 2019,

            - 17 maja 2019.

 

czwartek, 18 lipca 2013 21:57

Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019

     Plan lekcji od 28 III 2019 

     Plan lekcji nauczycieli od 28 III 2019

     Plan uczniów uczących się w trybie indywidualnym od 13 V 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Biennale

14 BIENNALE

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury