Uroczysta inaguracja roku szkolngo 2020/2021 odbędzie się

01 września 2020 roku o godzinie 11:00.

 

                                                         Serdecznie zapraszamy!

 

 

 
Zajęcia w dniach 8-10 czerwca (podczas matur)  odbywają się zgodnie z planem. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nauczyciel został powołany do udziału w zespole nadzorującym egzamin maturalny, w takiej sytuacji zajęcia w danym dniu zostają odwołane, o czym informuje uczniów każdy z nauczycieli osobiście.

1.  Konsultacje z nauczycielami
Od 1 czerwca uczniowie ZSP mają możliwość skonsultowania się z nauczycielami w kwestiach związanych z nauką, w budynku szkoły. W czasie takich konsultacji można np. napisać sprawdzian lub uzyskać informacje na temat zaległości itp. Konsultacje te NIE MAJĄ charakteru lekcji czy korepetycji. Nauczyciele nie prowadzą zajęć dydaktycznych w budynku szkoły. Zajęcia dydaktyczne nadal odbywają się online. Jeśli ktoś z uczniów potrzebuje konsultacji, proszę bezpośrednio skontaktować się z nauczycielem przedmiotu - do 27 maja (środa) i umówić na konsultacje w terminie 1-5 czerwca 2020r.
2. Udostępniamy pracownie Maturzystom
Dyplomanci mają możliwość skorzystania, w dn. 1-5 czerwca z pracowni artystycznych w budynku szkoły, by dokończyć swoją pracę dyplomową i skonsultować się z nauczycielem specjalizacji. Jeśli ktoś potrzebuje wejść do pracowni, proszę bezpośrednio zgłosić to nauczycielowi specjalizacji - najpóźniej do 29 maja (piątek) i umówić się na konsultacje w terminie 1-5 czerwca 2020r. (przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych).

3. Warsztaty psychologiczne dla maturzystów (online)
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie organizuje specjalnie dla tegorocznych maturzystów przydatne warsztaty online. Zapoznajcie się z ofertą - jest w załączniku - i jeśli ktoś będzie miał chęć uczestniczenia w nich - proszę zapisać się podając imię, nazwisko i nazwę szkoły.
Obowiązujące wytyczne sanitarne dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego (w załączniku). Każdy zdający przychodzi na egzamin maturalny oraz dyplomowy z wydrukowanym i podpisanym oświadczeniem o stanie zdrowia (w załączniku).

4. Egzaminy dyplomowe
Terminy egzaminów dyplomowych:
24-26 czerwca 2020 - część praktyczna
29-30 czerwca - część teoretyczna

5. Świadectwa dla Maturzystów
Wręczenie świadectw tegorocznym Maturzystom będzie miało miejsce 9 lipca 2020 r., o godz. 13.00 (w budynku ZSP).

6. Świadectwa promocyjne dla uczniów ZSP
Uczniowie klas I-III, IVg, Vg - otrzymają świadectwa promocyjne po powrocie do szkoły (może to być nawet wrzesień 2020r.) Jeśli ktoś potrzebuje odebrać je wcześniej, np. zmienia szkołę - proszę zgłosić to wychowawcy klasy.

Oświadczenie na egzamin maturalny

Oświadczenie na egzamin dyplomowy

Wytyczne sanitarne dla maturzystów

Warsztaty psychologiczne dla maturzystów (online)

Harmonogram egzaminu maturalnego (czerwiec 2020)

 

 

 ________________________________________________________

Warunki dobrowolnego ubezpieczenia szkolnego następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku szkolnym 2019/2020.

Od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.

 

 

Na skróty

   Kalendarz wydarzeń na rok szkolny 2019/2020

www  Przedmiotowe Zasady Oceniania

Świadectwo i legitymacja szkolna

  Podanie o wydanie duplikatu/odpisu świadectwa szkolnego

  Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

  Procedury wydawania duplikatu/odpisu świadectwa szkolnego oraz legitymacji szkolnej ZSP w Koszalinie

Ostatnio zmieniany niedziela, 07 czerwca 2020 20:41

Ostatnio zmieniany niedziela, 28 stycznia 2018 20:10

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury