mkidnDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach PROGRAMU  Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. ZADANIE Projekt doposażenia i modernizacji pracowni artystycznych w Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie.

 

 

plakat telefon zaufania 800080222 m

 

 

Zaloguj się

15 listopada 2019r (piątek), godz. 1700
Zebranie z rodzicami

 

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: p. Tomasz Bechler (przedstawiciel kl. IVg)
Wiceprzewodnicząca: p. Anna Sulima (przedstawicielka kl. Vg)
Sekretarz: p. Emilia Faltynowska (przedstawicielka kl. Ib)
Skarbnik: p. Małgorzata Piłaszewicz (przedstawicielka kl. IIIa)
Członkowie Rady:
p. Jarosław Bartosik (przedstawiciel kl. IIIg)
p. Ewa Sztandarska (przedstawicielka kl. Ia)
p. Agnieszka von Bardeleben (przedstawicielka kl. Ic)
p. Arkadiusz Ryś (przedstawiciel kl. IIa)
p. Beata Jaroszewicz (przedstawicielka kl. IIb)
p. Natalia Tołodziecka (przedstawicielka kl. IIIb)
p. Joanna Jagiełło (przedstawicielka kl. IVa)
p. Jolanta Sas (przedstawicielka kl. IVb

Konto bankowe Rady Rodziców
27 1020 2791 0000 7702 0065 9367

Planowane terminy spotkań Rady Rodziców Szkoły:
(w następujące środy, o godz. 16.15, w budynku ZSP)

 •             - 14 listopada 2018
              - 12 grudnia 2018
              - 6 stycznia 2019
              - 20 lutego 2019
              - 20 marca 2019
              - 17 kwietnia 2019
              - 15 maja 2019

Kompetencje Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie określa §20 Statutu Szkoły

 1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców.
 3. Rada Rodziców współpracuje z innymi organami Szkoły, jak Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.
 4. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców w liczbie jeden rodzic z jednej klasy, wybieranych na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 5. Kadencja Rady trwa trzy lata szkolne.
 6. Rada wyłania ze swego grona przewodniczącego i prezydium.
 7. Przewodniczący kieruje pracą Rady.
 8. W celu wspierania działalności Szkoły Rada Rodziców:
     1) współdziała w realizacji zadań wychowawczych Szkoły,
     2) współuczestniczy w doskonaleniu warunków nauki i pracy Szkoły,
     3) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
     4) w szczególnych przypadkach, w miarę posiadanych środków finansowych, udziela doraźnej pomocy materialnej uczniom,
     5) wspiera aktywność uczniów poprzez finansowanie – w miarę możliwości finansowych – udziału uczniów w konkursach, nagród dla laureatów konkursów, organizacji szkolnych uroczystości, wysyłki prac uczniowskich na konkursy itp.
 9. Szczegółową organizację i działalność Rady Rodziców określa jej Regulamin.

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury