Zaloguj się

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z poniższymi projektami i składanie ewentualnych uwag na adres e-mail Rady Rodziców  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 projekt statutu ZSP w Koszalinie

 projekt statutu PLSP w Koszalinie

 projekt statutu OSSP w Koszalinie

 plan dzialan profilaktyczno-wychowawczych 2020-2021


 REGULAMINY RADY RODZICÓW

 Regulamin Rady Rodziców w ZSP w Koszalinie

  ZAŁĄCZNIK 1 Potokół wyboru klasowej rady rodziców

  ZAŁĄCZNIK 2 Wniosek do rady rodziców

 

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie
w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: p. Tomasz Bechler (przedstawiciel kl. Vg)
Zastępca przewodniczącego: p. Anna Lisowska (przedstawicielka kl. IIc)
Skarbnik: p. Anna Beer-Żukowicz (przedstawicielka kl. Ib)
Sekretarz: p. Natalia Kłus-Szczeblewska (przedstawicielka kl. Ic)


Członkowie Rady:
p. Jarosław Bartosik (przedstawiciel kl. IVg)
p. Anna Sulima (przedstawicielka kl. VIg)
p. Paweł Jednoralski (przedstawiciel kl. Ia)
p. Ewa Sztandarska (przedstawicielka kl. IIa)
p. Marlena Łuczak (przedstawicielka kl. IIIa)
p. Beata Jaroszewicz (przedstawicielka kl. IIIb)
p. Agnieszka Ziarkowska (przedstawicielka kl. IVa)
p. Magdalena Garcia (przedstawicielka kl. IVb)

Zebrania Rady Rodziców odbywają się wg harmonogramu:

 •     13 listopada 2019
      11 grudnia 2019
      17 stycznia 2020
      06 marca 2020
      22 kwietnia 2020
      13 maja 2020
      12 czerwca 2020

Konto bankowe Rady Rodziców 27 1020 2791 0000 7702 0065 9367

Kompetencje Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie określa §20 Statutu Szkoły

 1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców.
 3. Rada Rodziców współpracuje z innymi organami Szkoły, jak Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.
 4. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców w liczbie jeden rodzic z jednej klasy, wybieranych na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 5. Kadencja Rady trwa trzy lata szkolne.
 6. Rada wyłania ze swego grona przewodniczącego i prezydium.
 7. Przewodniczący kieruje pracą Rady.
 8. W celu wspierania działalności Szkoły Rada Rodziców:
     1) współdziała w realizacji zadań wychowawczych Szkoły,
     2) współuczestniczy w doskonaleniu warunków nauki i pracy Szkoły,
     3) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
     4) w szczególnych przypadkach, w miarę posiadanych środków finansowych, udziela doraźnej pomocy materialnej uczniom,
     5) wspiera aktywność uczniów poprzez finansowanie – w miarę możliwości finansowych – udziału uczniów w konkursach, nagród dla laureatów konkursów, organizacji szkolnych uroczystości, wysyłki prac uczniowskich na konkursy itp.
 9. Szczegółową organizację i działalność Rady Rodziców określa jej Regulamin.

Ogłoszenia bieżące

strzalka Funkcjonowanie szkoły w czasie epidemii COVID-19

mLegitymacja
strzalka Miło nam poinformować że nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny – mLegitymacja. Warunkiem jej wydania jest posiadanie legitymacji papierowej. Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej
CZYTAJ WIĘCEJ

  

 

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury