TERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Planowane terminy obrad Rady Pedagogicznej:

30 sierpnia 2019r. Organizacja roku szkolnego
12 września 2019r. Nadzór pedagogiczny, organizacja roku
14 listopada 2019r. Przegląd wyników nauczania
19 grudnia 2019r. Klasyfikacja śródroczna
09 stycznia 2020r. Podsumowanie pierwszego półrocza
26 marca 2020r. Klasyfikacja klas programowo najwyższych
16 kwietnia 2020r. Zatwierdzenie wyników dyplomów
22 czerwca 2020r. Klasyfikacja końcoworoczna (poniedziałek)
26 czerwca 2020r. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020
31 sierpnia 2020r. Rada rozpoczynająca oraz zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych (poniedziałek)

 

Planowane terminy spotkań Sekcji Artystycznej:

19 września 2019r. Roczna organizacja pracy, Biennale Koszalin, specjalizacje klasy I-sze, nowy przegląd, plenery w 5-letniej PLSP
21 listopada 2019r. Wyprzedaż prac, przegląd, dyplomy, szkolny konkurs plastyczny dla klas VIII SP, Jubileusz 45-lecia Plastyka
27 lutego 2020r. Dyplomy, przegląd, Quiz z historii sztuki „Sztuka na wesoło”, Dzień Otwarty
23 kwietnia 2020r. Analiza dyplomów, Urodziny Hasiora, Noc Muzeów, Tydzień Warsztatów, rekrutacja
18 czerwca 2020r. Podsumowanie prac sekcji – wnioski

 

Planowane terminy spotkań Sekcji Ogólnokształcącej:

19 września 2019r. Analiza egzaminów zewnętrznych 2018 i testów diagnostycznych
09 stycznia 2020r. Analiza próbnych egzaminów zewnętrznych, sprawy bieżące
27 lutego 2020r. Sprawy bieżące, organizacja konkursów przedmiotowych
Czerwiec 2020r. Podsumowanie prac sekcji

 

Planowane terminy spotkań Zespołu Wychowawców:

26 września 2019r. Omówienie planu działań wychowawczo- profilaktycznych
14 listopada 2019r. Sprawy bieżące i organizacyjne
12 marca 2020r. Uczniowie z niepowodzeniami i sukcesami, frekwencja
14 maja 2020r. Sprawy bieżące i organizacyjne

 

Planowane terminy spotkań z rodzicami:

06 września 2019r.
godz. 17.00
Tylko klasy PIERWSZE z wychowawcami
27 września 2019r. godz. 17.00 Organizacja roku szkolnego (klasy pierwsze wg potrzeb do ustalenia z wychowawcą)
15 listopada 2019r. godz. 17.00 Zebranie po wystawieniu ocen proponowanych w pierwszym półroczu
13 marca 2020r.   godz. 17.00 Przegląd frekwencji oraz wyników nauczania uczniów
15 maja 2020r.       godz. 17.00 Zebranie po wystawieniu ocen proponowanych w drugim półroczu

 

 

Ostatnio zmieniany piątek, 13 września 2019 10:11

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury