mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Agnieszka Wawrzyn

środa, 24 czerwiec 2015 18:01

Komunikaty dla rodziców

Informujemy, że od września 2016r. w naszej szkole został wprowadzony dziennik elektroniczny. Dokumentacja jednak będzie prowadzona do końca roku szkolnego 2016/2017 zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Podczas wrześniowego zebrania z rodzicami uczniowie i rodzice otrzymali od wychowawców klas loginy, hasła dostępu oraz instrukcję korzystania z usługi dziennika elektronicznego. Dostęp do dziennika można uzyskać poprzez stronę synergia.librus.pl

Równocześnie prosimy o wyrozumiałość w czasie wdrażania rozbudowanego systemu elektronicznego.

Wierzymy, że dziennik elektroniczny będzie wygodniejszym rozwiązaniem i że będzie miał pozytywny wpływ na proces edukacji Waszych dzieci.

 

Zestaw przyborów do przedmiotu rysunek i malarstwo dla klasy IG (tej przyszłej)

czwartek, 08 maj 2014 09:25

Komunikaty dla nauczycieli

EGZAMINY   POPRAWKOWE – sierpień 2017r.

22 sierpnia 2017r. , godz. 9.00 (sala 46) pisemne maturalne egzaminy poprawkowe

(szczegółowe informacje zostaną podane w dniu 7 lipca 2017r.)

Członkowie Komisji:         - mgr W.Konieczny

- mgr A.Grębska

- mgr P.Furmański

- mgr L.Krupa

22 sierpnia 2017r., godz. 9.30 (sala 25) – egzamin poprawkowy z matematyki

Członkowie Komisji:         - przewodnicząca: mgr A.Wawrzyn / mgr M.Jermak

- egzaminator: mgr M.Burdecka / mgr J.Dybowska /mgr A.Wawrzyn

                                                               - członek: mgr J.Dybowska / mgr M.Burdecka


24 sierpnia 2017r. , godz. 9.00 (sala 21) ustny maturalny egzamin poprawkowy

         z jęz.angielskiego

Członkowie Komisji:         - mgr S.Kordońska

24 sierpnia 2017r., godz. 9.30 (sala 11) – egzamin poprawkowy z historii sztuki

Członkowie Komisji:         - przewodnicząca: mgr M.Jermak

                                                               - egzaminator: mgr T.Majerski

                                                               - członek: mgr I.Marciszuk-Mazur

 

 

ZEBRANIA I SZKOLENIA NAUCZYCIELI

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU SKOLNEGO 2017/2018

29 sierpnia 2017 (wtorek), godz. 10.00, sala 31 – zebranie Zespołu Wychowawców.

30 sierpnia 2017 (środa), godz. 9.00 – 12.30, sala 31 – szkolenie RP nt. Skuteczna komunikacja nauczyciel – uczeń – rodzice w szkole artystycznej (cz.1). Szkolenie prowadzi P. Magdalena Ratalewska.

31 sierpnia 2017 (czwartek), godz. 9.00 – 12.30 – szkolenie RP nt. Budowanie relacji nauczyciel – uczeń – rodzice w szkole artystycznej (cz.2). Szkolenie prowadzi P. Magdalena Ratalewska.

1 września 2017 (piątek):

- godz. 9.00 – zebranie Rady Pedagogicznej

- godz. 11.00 – 13.00 – szkolenie RP nt. Cybernauci, czyli
o bezpiecznych zachowaniach w sieci.
Szkolenie prowadzi P. Kinga Dolatowska.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plan lekcji dla nauczycieli

wtorek, 21 styczeń 2014 12:03

Ważne terminy związane z klasyfikacją semestralną

niedziela, 17 listopad 2013 10:21

Egzamin gimnazjalny 2016Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.cke.edu.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań http://www.oke.poznan.pl/

niedziela, 17 listopad 2013 10:17

Egzaminy maturalne

 

piątek, 30 sierpień 2013 20:44

Komunikaty

EGZAMINY   POPRAWKOWE – sierpień 2017r.

22 sierpnia 2017r. , godz. 9.00 (sala 46) pisemne maturalne egzaminy poprawkowe

(szczegółowe informacje zostaną podane w dniu 7 lipca 2017r.)

Członkowie Komisji:         - mgr W.Konieczny

- mgr A.Grębska

- mgr P.Furmański

- mgr L.Krupa

22 sierpnia 2017r., godz. 9.30 (sala 25) – egzamin poprawkowy z matematyki

Członkowie Komisji:         - przewodnicząca: mgr A.Wawrzyn / mgr M.Jermak

- egzaminator: mgr M.Burdecka / mgr J.Dybowska /mgr A.Wawrzyn

                                                               - członek: mgr J.Dybowska / mgr M.Burdecka


24 sierpnia 2017r. , godz. 9.00 (sala 21) ustny maturalny egzamin poprawkowy

         z jęz.angielskiego

Członkowie Komisji:         - mgr S.Kordońska

24 sierpnia 2017r., godz. 9.30 (sala 11) – egzamin poprawkowy z historii sztuki

Członkowie Komisji:         - przewodnicząca: mgr M.Jermak

                                                               - egzaminator: mgr T.Majerski

                                                               - członek: mgr I.Marciszuk-Mazur

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

   Harmonogram fakultetów i zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2016/2017

    Plan lekcji

czwartek, 18 lipiec 2013 21:52

TERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Planowane terminy obrad Rady Pedagogicznej:

             -  15 września 2016 (organizacja roku)

             -  17 listopada 2016 (przegląd wyników nauczania)

             -  22 grudnia 2016 (świąteczna klasyfikacja)

             -  12 stycznia 2017 (podsumowanie I semestru)

             -  23 marca 2017 – (klasyfikacja klas programowo najwyższych)

             -  27 kwietnia 2017 (przegląd wyników nauczania)

           -  19 czerwca 2017 – PONIEDZIAŁEK, GODZ. 16.00 - ( klasyfikacja)

             -  22 czerwca 2017 – CZWARTEK, GODZ. 9.00 (podsumowanie roku szk.)

 

Planowane terminy spotkań Sekcji Artystycznej:

            -  22 września 2016 – organizacja pracy na cały rok szk.

            -  19 listopada 2016 – aukcja, Przegląd, Dyplomy

            -  2 marca 2017 – Przegląd, Dyplomy Noc Muzeów, Noc w Bibliotece

            - 11 maja 2017 – Dni Koszalina, Noc Muzeów, Urodziny Hasiora, analiza Dyplomów.

 

Planowane terminy spotkań Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących:

-  14 września 2016 (środa) – analiza egzaminów zewnętrznych 2016 i testów

               diagnostycznych,

            -  15 grudnia 2016 – analiza próbnych egzaminów zewnętrznych I,

            -  26 stycznia 2017 - analiza próbnych egzaminów zewnętrznych II.

 

Planowane terminy spotkań Zespołu Wychowawców:

            -  15 września 2016 (po RP) – omówienie i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny,

            -  17 listopada 2016 (po RP) – sprawy bieżące i organizacyjne,

            - 11 stycznia 2017 (środa) - uczniowie z niepowodzeniami, frekwencja, sprawy bieżące,

            -  27 kwietnia 2017 (po RP) - sprawy bieżące i organizacyjne.

 

Planowane terminy spotkań z rodzicami:

            -  16 września 2016

            -  18 listopada 2016

            -  13 stycznia 2017

            -  28 kwietnia 2017

            -  2 czerwca 2017 (TYLKO PREZYDIUM RR)

Wszystkie spotkania odbywają się w budynku szkoły o godz. 17.00.

 

czwartek, 18 lipiec 2013 21:57

Plan lekcji

Plan lekcji w roku szkolnym  2016/2017

Plan lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018


 ZEBRANIA I SZKOLENIA NAUCZYCIELI

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU SKOLNEGO 2017/2018

29 sierpnia 2017 (wtorek), godz. 10.00, sala 31 – zebranie Zespołu Wychowawców.

30 sierpnia 2017 (środa), godz. 9.00 – 12.30, sala 31 – szkolenie RP nt. Skuteczna komunikacja nauczyciel – uczeń – rodzice w szkole artystycznej (cz.1). Szkolenie prowadzi P. Magdalena Ratalewska.

31 sierpnia 2017 (czwartek), godz. 9.00 – 12.30 – szkolenie RP nt. Budowanie relacji nauczyciel – uczeń – rodzice w szkole artystycznej (cz.2). Szkolenie prowadzi P. Magdalena Ratalewska.

1 września 2017 (piątek):

- godz. 9.00 – zebranie Rady Pedagogicznej

- godz. 11.00 – 13.00 – szkolenie RP nt. Cybernauci, czyli
o bezpiecznych zachowaniach w sieci.
Szkolenie prowadzi P. Kinga Dolatowska.

 

Galeria DYPLOMY 2015

Rysunek i malarstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Snycerstwo

Tkanina artystyczna

Fotografia

Projektowanie graficzne

Podstawy projektowania


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby