mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Agnieszka Wawrzyn

środa, 24 czerwiec 2015 18:01

Komunikaty dla rodziców

Informujemy, że od września 2016r. w naszej szkole został wprowadzony dziennik elektroniczny. Dokumentacja jednak będzie prowadzona do końca roku szkolnego 2016/2017 zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Podczas wrześniowego zebrania z rodzicami uczniowie i rodzice otrzymali od wychowawców klas loginy, hasła dostępu oraz instrukcję korzystania z usługi dziennika elektronicznego. Dostęp do dziennika można uzyskać poprzez stronę synergia.librus.pl

Równocześnie prosimy o wyrozumiałość w czasie wdrażania rozbudowanego systemu elektronicznego.

Wierzymy, że dziennik elektroniczny będzie wygodniejszym rozwiązaniem i że będzie miał pozytywny wpływ na proces edukacji Waszych dzieci.

 

Zestaw przyborów do przedmiotu rysunek i malarstwo dla klasy IG (tej przyszłej)

czwartek, 08 maj 2014 09:25

Komunikaty dla nauczycieli

ZMIANY NA PONIEDZIAŁEK      8.05.2017r.

M.MIERZWA – egzamin maturalny, potem IIIA,B, nie ma zajęć w VG

P.FURMAŃSKI – egzamin maturalny

Z.KACHNICZ - egzamin maturalny

A.MELLER - egzamin maturalny

S.GRUDA - egzamin maturalny

T.MAJERSKI - egzamin maturalny

I.MARCISZUK-MAZUR – 2 lekcja IIIG, 6 lekcja IG

M.ANTONIAK – nie ma zajęć w IIIG

M.SZABLIŃSKI – 7,8 lekcja IIIG (7 lekcja razem z IG)

J.UHUNMWANGHO – 3 lekcja IIIG (zamiast 1)

L.KRUPA – 3,4 lekcja IG (zamiast 1)

L.TUCKA – 1 lekcja wolna, 2 lekcja zaj.wyr., 7 lekcja IIG

J.DYBOWSKA – 8 lekcja IIG (zamiast 4)

A.GRĘBSKA – 4 lekcja IIG, 5 lekcja IB, 8 lekcja IA

H.BĄCZYK – 4 lekcja IB, 5 lekcja IIIA

A.WAWRZYN – 2 lekcja zaj.wyr. IA,B

 

 

 

 

 


Plan lekcji dla nauczycieli

wtorek, 21 styczeń 2014 12:03

Ważne terminy związane z klasyfikacją semestralną

niedziela, 17 listopad 2013 10:21

Egzamin gimnazjalny 2016Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.cke.edu.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań http://www.oke.poznan.pl/

niedziela, 17 listopad 2013 10:17

Egzaminy maturalne

 

piątek, 30 sierpień 2013 20:44

Komunikaty

ZMIANY NA PONIEDZIAŁEK      8.05.2017r.

               

                IIIG – 1 lekcja wolna, 2 lekcja hist.sztuki,3 lekcja jęz.angielski, 7,8 lekcja wf

                VG – nie ma hist.sztuki i wf-u

                IG – 1,2 lekcja wolna, 3 lekcja zaj.wyr.z jęz.angielskiego, 4 lekcja jęz.angielski,

                            6 lekcja muzyka

                IB – 2 lekcja zaj.wyr. z matematyki, 4 lekcja jęz.polski, 5 lekcja podst.przeds.,

                         nie ma religii

                IIIA – 5 lekcja jęz.polski

                IIB – nie ma hist.sztuki i religii

                IIA – nie ma religii

                IVG – nie ma religii

                IA – 2 lekcja zaj.wyr. z matematyki, 8 lekcja podst.przeds.

                IIG – 1 lekcja wolna, 2 lekcja zaj.wyr. z jęz.polskiego, 4 lekcja geografia,7 lekcja jęz.polski, 8 lekcja matematyka

              

 

 

 

 

   Harmonogram fakultetów i zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2016/2017

    Plan lekcji

czwartek, 18 lipiec 2013 21:52

TERMINY ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Planowane terminy obrad Rady Pedagogicznej:

             -  15 września 2016 (organizacja roku)

             -  17 listopada 2016 (przegląd wyników nauczania)

             -  22 grudnia 2016 (świąteczna klasyfikacja)

             -  12 stycznia 2017 (podsumowanie I semestru)

             -  23 marca 2017 – (klasyfikacja klas programowo najwyższych)

             -  27 kwietnia 2017 (przegląd wyników nauczania)

           -  19 czerwca 2017 – PONIEDZIAŁEK, GODZ. 16.00 - ( klasyfikacja)

             -  22 czerwca 2017 – CZWARTEK, GODZ. 9.00 (podsumowanie roku szk.)

 

Planowane terminy spotkań Sekcji Artystycznej:

            -  22 września 2016 – organizacja pracy na cały rok szk.

            -  19 listopada 2016 – aukcja, Przegląd, Dyplomy

            -  2 marca 2017 – Przegląd, Dyplomy Noc Muzeów, Noc w Bibliotece

            - 11 maja 2017 – Dni Koszalina, Noc Muzeów, Urodziny Hasiora, analiza Dyplomów.

 

Planowane terminy spotkań Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących:

-  14 września 2016 (środa) – analiza egzaminów zewnętrznych 2016 i testów

               diagnostycznych,

            -  15 grudnia 2016 – analiza próbnych egzaminów zewnętrznych I,

            -  26 stycznia 2017 - analiza próbnych egzaminów zewnętrznych II.

 

Planowane terminy spotkań Zespołu Wychowawców:

            -  15 września 2016 (po RP) – omówienie i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny,

            -  17 listopada 2016 (po RP) – sprawy bieżące i organizacyjne,

            - 11 stycznia 2017 (środa) - uczniowie z niepowodzeniami, frekwencja, sprawy bieżące,

            -  27 kwietnia 2017 (po RP) - sprawy bieżące i organizacyjne.

 

Planowane terminy spotkań z rodzicami:

            -  16 września 2016

            -  18 listopada 2016

            -  13 stycznia 2017

            -  28 kwietnia 2017

            -  2 czerwca 2017 (TYLKO PREZYDIUM RR)

Wszystkie spotkania odbywają się w budynku szkoły o godz. 17.00.

 

czwartek, 18 lipiec 2013 21:57

Plan lekcji

Plan lekcji w roku szkolnym  2016/2017

Plan lekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie na temat życia i twórczości Władysława Hasiora. Konkurs odbędzie się 20 maja 2017r, w sobotę podczas NOCY MUZEÓW, o godz. 1930 w budynku szkoły przy ul. Racławickiej 9 (sala 11).


Czytaj szczegóły

 

 

U Julii Marciniak, uczennicy klasy drugiej naszego gimnazjum zdiagnozowano guza mózgu. Rodzina prosi wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową z przeznaczeniem na leczenie Julki.

Można przekazać 1% podatku wpisując w zeznaniu podatkowym
nr KRS 0000241746
z dopiskiem Julia Marciniak. Można też przekazać kwotę pieniężną na konto o
nr 54 1020 2791 0000 7802 0207 2510
 również z dopiskiem dla Julii Marciniak.

julka mJulka jest zarejestrowana w fundacji Pokoloruj Świat w Koszalinie.

Galeria DYPLOMY 2015

Rysunek i malarstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Snycerstwo

Tkanina artystyczna

Fotografia

Projektowanie graficzne

Podstawy projektowania


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby