Zaloguj się

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

do 5 letniego Państwowego Liceum Sztuk Plasycznych          w Zespole Szkół Plastycznych im.Władysława Hasiora w Koszalinie

Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie rozpoczął pracę w 1975r. Kształci w następujących specjalizacjach: ceramika artystyczna, projektowanie graficzne, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia artystyczna.

Warunkiem ubiegania się  kandydata o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  liceum  jest nieprzekroczenie 17 roku  życia oraz  posiadanie  świadectwa  ukończenia szkoły podstawowej.

Wymagane dokumenty:

 • -    podanie na specjalnym druku pobierz
  -    2 zdjęcia,
  -    kserokopia aktu urodzenia,
  -    zaświadczenie lekarskie stwierdzające  brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w tego typu szkole,
  -    zaświadczenie ze szkoły podstawowej o uczęszczaniu do klasy VIII
  -    dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia w konkursach plastycznych i/lub ogólnokształcących (dyplomy,  zaświadczenia itp.)

Dokumenty należy składać w sekretariacie w terminie do 04 czerwca 2021r. Świadectwo ukończenia  szkoły, wyniki egzaminu ósmoklasisty, kartę zdrowia należy złożyć w ciągu 2 dni od daty otrzymania.

Przyjmowany jest wyłącznie komplet dokumentów.

exclamation mark Ważne terminy:

Poznaj naszą szkołę:

22 kwietnia 2021r. - Dzień Otwarty w Plastyku

17-21 maja 2021r. - Tydzień Warsztatów w Plastyku

 

do 04 czerwca 2021.r - należy złożyć podanie drogą mailową (Podanie o przyjęcie do PLSP w Koszalinie);

08 czerwca 2021r.  - egzamin praktyczny. Praktyczna część egzaminu składa się z 3 części, które odbędą się kolejno w godzinach: 09:00 - 10:30, 10:45 - 12:15, 12:30 - 14:00;

09 czerwca 2021r.  - egzamin teoretyczny;

14 czerwca 2021r. - ogłoszenie wyników egzaminu oraz listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów;

do 30 czerwca 2021r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły. Potwierdzenie należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, składając wszystkie niezbędne dokumenty (lista wymaganych domunetów);

do 09 lipca 2021r. - potwierdzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 O przyjęciu do Państwowego Liceum Sztuk Plasycznych w Koszalinie decydują wyniki egzaminu wstępnego.

W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, jest większa niż liczba miejsc, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły uwzględniając dodatkowe kryterium.

Do szkoły nie przyjmuje się kandydatów, gdy:

-  nie zdali egzaminu wstępnego,
-  nie ukończyli szkoły podsatwowej,
-  nie ma miejsc.

 

Szkoła korzysta z Internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, ul.  Fałata 32, tel. /94/ 347-80-33 lub z Internatu (wyłącznie dla chłopców) przy Zespole Szkół nr 10 w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 8, tel. /94/ 340-96-83.

Wszelkie   dodatkowe   informacje   można   uzyskać  w   sekretariacie  Szkoły  przy ul. Racławickiej 9, tel./94/ 342-59-57 w godz. 800 – 1500

 

Ogłoszenia bieżące

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

kurs przygotowawczy1
strzalka Funkcjonowanie szkoły w czasie epidemii COVID-19

strzalka mLegitymacja
Miło nam poinformować że nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny – mLegitymacja. Warunkiem jej wydania jest posiadanie legitymacji papierowej. Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej
CZYTAJ WIĘCEJ

Kreator zdjęć do mLegitymacji otwórz

  

 

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury