mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Joanna Dybowska

niedziela, 24 marca 2013 15:52

V Gala Koszalińskiej Kultury

Nasi uczniowie zostali uhonorowani przez prezydenta Koszalina za upowszechnianie kultury w mieście. Nagrodę pierwszego stopnia odebrał Daniel Stasiak, przyznano pięć nagród stopnia drugiego: Adrianie Sztandarskiej, Zofii Iwaszkiewicz, Annie Świąć, Ewelinie Rutkowskiej, Martynie Wiernickiej.
24 marca 2013r. Fot. Katarzyna Gwardiak-Kocur
sobota, 30 marca 2013 18:51

Szkolny konkurs „Doświadczenia fizyczne na poważnie i wesoło”

 ZSP w Koszalinie, marzec 2013r. Fot. Milena Chaborska
środa, 31 maja 2006 16:52

Dzień Otwarty w "koszalińskim Plastyku"

little_red_riding_hood

doswiadczenia_fizyczne

w_szkole

warsztaty_dla_przedszkolakow

wulkany

piątek, 31 maja 2013 16:52

Dzień Otwarty w "koszalińskim Plastyku"


11 kwietnia odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty. Tego dnia uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną i zapleczem dydaktycznym szkoły. Na zdjęciach Czerwony kapturek w wersji angielskiej, przedstawienie wykonane przez uczniów klasy pierwszej liceum.

Z wielkim zaangażowaniem uczniowie prezentowali pracownie szkolne: fotograficzną, ceramiczną, snycerską, rysunkowo-malarską, reklamy wizualnej i inne, również te do przedmiotów ogólnokształcących. Na zdjęciach doświadczenia fizyczne.

Oprowadzając po szkole pokazywali prace plastyczne, zachęcali do udziału w warsztatach rysunkowo-malarskich i rzeźbiarskich.

Tego dnia nie zabrakło w naszych progach najmłodszych. Na zdjęciach warsztaty dla przedszkolaków.

Pokaz wybuchających wulkanów. Rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów szkoły.
piątek, 30 listopada 2012 01:00

Dzień Edukacji Narodowej

Październik 2012. Fot: Kuba Baracz, Dawid Kosmalski, Nikola Kaczmarzyńska, korekta: Katarzyna Gwardiak-Kocur
poniedziałek, 31 grudnia 2012 11:19

Spotkania Bożonarodzeniowe w klasach

 Koszalin, grudzień 2012r. fot. Dawid Kosmalski, Kuba Baracz, korekta Katarzyna Gwardiak -Kocur   
czwartek, 18 lipca 2013 23:41

Nasze pracownie

Ceramika

Dobrze wyposażone pracownie i nowoczesny piec ceramiczny pozwalają na wykonywanie unikatowych prac, które zdobyły już wiele prestiżowych nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Nauczyciele prowadzący
:
Tomasz Szymichowski
Dorota Śnieg

Zajęcia prowadzili również: Piotr Maksymiuk, Jerzy Morawski (technologia ceramiki), Adam Grzęda, Jolanta Karwacińska, Jerzy Mazur, Ryszard Moroz, Ewa Suchańska-Niesiołowska, Zbigniew Szulc, Wojciech Tężycki, Tadeusz Walczak, Zygmunt Wujek.

 

Rysunek i malarstwo

Nauczyciele prowadzący:
Ewa Miśkiewicz-Żebrowska
Tadeusz Walczak
Agnieszka Sieńkowska (urlop)
Paweł Rogalski
Karolina Bracławiec

Zajęcia prowadzili również: Sergiusz Powałka, Maria Karpińska, Rafał Podgórski, Marian Dąbrowski, Bożena Giedych, Adam Grzęda, Krzysztof Michalak, Elżbieta Kalinowska-Motkowicz, Bogdan Niesiołowski, Kazimierz Rajkowski, Maria Kozłowska-Panek, Paweł Narkowicz, Paweł Daciuk

Rzeźba

Nauczyciele prowadzący:
Dorota Śnieg
Tomasz Szymichowski
Marcin Kuropatwa

Zajęcia prowadzili również: Piotr Maksymiuk, Marian Dąbrowski, Bożena Giedych, Adam Grzęda, Krzysztof Michalak, Elżbieta Kalinowska-Motkowicz, Bogdan Niesiołowski, Kazimierz Rajkowski, Maria Kozłowska-Panek

  

Snycerstwo

Głównym celem nauczania snycerstwa jest przygotowanie do prac rzeźbiarskich związanych z odtwarzaniem rzeźb i detali stolarki - snycerstwa w budynkach zabytkowych, meblach rzeźbionych i wykonawstwa własnych realizacji rzeźby w drewnie.
Nauczyciele prowadzący
:
Marcin Kuropatwa

Zajęcia prowadzili również: Bolesław Gilewicz, Henryk Wlizło (technologia drewna)

Od 1986r. pracownia snycerstwa
W latach 1982-1997 (równolegle)  pracownia konserwacji zabytków

  

Tkanina artystyczna

Na tkaninie artystycznej uczniowie projektują i samodzielnie wykonują oryginalne tkaniny artystyczne i elementy dekoracji wnętrz. Współcześnie zauważa się ogromne zainteresowanie tą dziedziną sztuki.
Specjalistów w tej dziedzinie na rynku pracy ceni się bardzo wysoko.
Nauczyciele prowadzący
:
Anna Tkacz
Zajęcia prowadzili również:

Karolina Bracławiec, Maria Karpińska, Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Urszula Januszewska (technologia krawiectwa), Sergiusz Powałka, Grażyna Gaszak (technologia krawiectwa), Renata Łaba, Jadwiga Bartoszewska-Grzęda, Aleksandra Sieńkowska, Beata Machecka (technologia krawiectwa)

  

Fotografia i film

Nauczyciele prowadzący:
Katarzyna Gwardiak-Kocur

Zajęcia prowadzili również:
Monika Kalkowska, Roman Lis, Paweł Kula, Ilona Łukjaniuk, Marian Marchow, Ewa Miśkiewicz Żebrowska, Bogusław Siwiński

 

Projektowanie graficzne (dawniej reklama wizualna)

W pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie graficzne uczniowie pracują wykorzystując graficzne programy komputerowe – podstawowe narzędzia pracy każdego grafika. Absolwenci tej specjalizacji podejmują studia na kierunkach takich jak: grafika, projektowanie wnętrz, reżyseria, design, wzornictwo albo podejmują samodzielną działalność na rynku kreatywnym.
Nauczyciele prowadzący
:
Piotr Wasilewski
Inga Marciszuk-Mazur

Zajęcia prowadzili również:
Adam Grzęda, Maria Kozłowska-Panek, Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Bogusław Niewiadomski, Antoni Surman, Tadeusz Walczak, Iwona Wilkoszewska, Joanna Bardecka, Mariusz Śmierzewski, Patrycja Dannemann-Dziekiewicz

 

Podstawy projektowania

Nauczyciele prowadzący:
z podstaw projektowania

Iwona Wilkoszewska
Ewa Miśkiwicz-Żebrowska
z liternictwa

Iwona Wilkoszewska

Zajęcia prowadzili również
:
Z podstaw projektowania: Anna Meller, Zbigniew drywa, Adam Grzęda, Ryszard Moroz, MariaKozłowska-Panek). Z liternictwa: Adam Grzęda, Tadeusz Walczak, Elżbieta Kalinowska-Motkowicz, Bogusław Siwiński. Z rysunku technicznego i zawodowego: Henryka Bohdal, Bożena Giedych, Jadwiga Grzęda, Marian Oleśkiewicz.

czwartek, 18 lipca 2013 23:10

Podanie o przyjęcie do ZSP w Koszalinie

  • PODANIE do Liceum Plastycznego

  •  
  • Ulotki informacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Liceum Plastycznego:
  • Ulotka do Liceum Plastycznego po szkole gimnazjalnej.Ulotka do Liceum Plastycznego po szkole gimnazjalnej.Ulotka do Liceum Plastycznego po szkole podstawowej.Ulotka do Liceum Plastycznego po szkole podstawowej.
czwartek, 18 lipca 2013 22:36

Rekrutacja LP

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

- do 4 letniego Liceum Plastycznego po gimnazjum

- do 5 letniego Liceum Sztuk Plasycznych po szkole podstawowej
w Zespole Szkół Plastycznych

 Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie rozpoczął pracę w 1975r. Kształci w następujących specjalizacjach: ceramika artystyczna, projektowanie graficzne, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia artystyczna.

Warunkiem ubiegania się  kandydata o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  liceum  jest nieprzekroczenie 17 roku  życia oraz  posiadanie  świadectwa  ukończenia gimnazjum.

Wymagane dokumenty:

-    podanie na specjalnym druku pobierz
-    2 zdjęcia,
-    kserokopia aktu urodzenia,
-    zaświadczenie lekarskie stwierdzające  brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w tego typu szkole,
-    zaświadczenie  z  gimnazjum potwierdzające uczęszczanie kandydata do III klasy lub ze szkoły podstawowej o uczęszczaniu do klasy VIII
-    dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia w konkursach plastycznych i/lub ogólnokształcących (dyplomy,  zaświadczenia itp.)

 

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie w terminie do 6 czerwca 2019r.
Świadectwo  ukończenia  szkoły, wyniki egzaminu gimnazjalnego, kartę zdrowia należy złożyć w ciągu 2 dni od daty otrzymania.

Przyjmowany jest wyłącznie komplet dokumentów.

Ważne terminy:

• 3, 4, 5  czerwca 2019 r. o godz. 16:00 odbędą  się  spotkania  konsultacyjne.
Na  egzamin praktyczny i  spotkania konsultacyjne  należy przynieść:  blok A-3,  ołówki,  farby,  pojemnik  na  wodę,  pędzle,  kredki,  plastelinę.

•  Kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego, który obejmuje: 
-    część praktyczną - odbędzie się 10 czerwca 2019r. o godz. 8.00. Obejmuje ona  ćwiczenia  z  rysunku, malarstwa i  kompozycji przestrzennej.
-    część teoretyczną - odbędzie się 11 czerwca 2019r. o godz. 8.00. Obejmuje ona sprawdzenie znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych (zagadnienia znajdują się na stronie internetowej).

•  12 czerwca 2019r. o godz. 13.00 – ogłoszenie wyników oraz listy uczniów przyjętych do Liceum Plastycznego.

Kandydat może być zwolniony z części praktycznej egzaminu wstępnego, jeżeli jest laureatem konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie.

O przyjęciu do Liceum Plastycznego decydują wyniki egzaminu wstępnego.

- W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, jest większa niż liczba miejsc, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu do Szkoły uwzględniając dodatkowe kryterium.

- Za dodatkowe kryterium przyjmuje się udokumentowane sukcesy plastyczne i ogólnokształcące kandydata w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub regionalnym.

 Do Szkoły nie przyjmuje się kandydatów, gdy:

-  nie zdali egzaminu wstępnego,
-  nie ukończyli gimnazjum,
-  nie ma miejsc.

Szkoła korzysta z Internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, ul.  Fałata 32, tel. /94/ 347-80-33 lub lub z Internatu (wyłącznie dla chłopców) przy Zespole Szkół nr 10 w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 8, tel. /94/ 340-96-83.

Wszelkie   dodatkowe   informacje   można   uzyskać  w   sekretariacie  Szkoły  przy ul. Racławickiej 9, tel./94/ 342-59-57 w godz. 800 – 1500

 

   Podanie do LP i LSP

poniedziałek, 09 września 2013 02:00

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. WŁ. HASIORA W KOSZALINIE

1. WYDARZENIA W ROKU SZKOLNYM

Lp. Data Wydarzenie
1 2 września 2019r. Rozpoczęcie roku szkolnego – godz.10:00
2 24 października 2019r. Otrzęsiny klas pierwszych
3 Listopad 2019r. Targi zawodoznawcze w Miastku
4 2-6 grudnia 2019r. Wyprzedaż prac uczniów
5 20 grudnia 2019r. Zakończenie I półrocza
6 21 grudnia 2019r.           – 06 stycznia 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

(02.,03 stycznia 2020 – dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych)

7 7 stycznia 2020r. Rozpoczęcie II półrocza
8 31 stycznia 2020r. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów klasy VIII SP          –   I etap – wysyłka prac
9 06 lutego 2020r. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów klasy VIII SP           – II etap – wykonywanie prac plastycznych w ZSP im. W. Hasiora w Koszalinie
10 10 – 23 lutego 2020r. Ferie zimowe
11 27 lutego 2020r. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów klasy VIII SP           – uroczysty wernisaż i wręczenie nagród
12 Marzec 2020r. Targi zawodoznawcze w Mielnie
13 Marzec2020r. Makroregionalny Przegląd prac z rysunku, malarstwa i rzeźby w LP Szczecin
14 09 – 13 marca 2020r. Tydzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
15 12 marca 2020r. Quiz z historii sztuki „Sztuka na wesoło”
16 20 marca 2020r. Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych
17 31 marca 2020r. oraz 01, 02 kwietnia 2020 r. Egzamin dyplomowy: część praktyczna (wtorek, środa, czwartek)
18 06, 07 kwietnia 2020r. Egzamin dyplomowy: część teoretyczna (poniedziałek, wtorek)
19 09 - 14 kwietnia 2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
20 23 kwietnia 2020r. „Dzień otwarty” Szkoły
21 Kwiecień 2020r. Dzień Kultury Języka Polskiego:
22 Kwiecień 2020r.

Targi zawodoznawcze w Koszalinie

(Ekonom - Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika)

23 Kwiecień 2020r. Noc w Bibliotece
23 24 kwietnia 2020r. Pożegnanie klas programowo najwyższych (piątek)
24 04-06 maja 2020r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
25 04 – 22 maja 2020r. Egzaminy maturalne
26 14 maja 2020r. Urodziny Hasiora
27 16 maja 2020r. Noc Muzeów w Plastyku (sobota)
28 18 – 22 maj 2020r. Tydzień Warsztatów
29 01, 02, 03 czerwca 2020r. REKRUTACJA - spotkania konsultacyjne dla kandydatów (poniedziałek - środa)
30 08 czerwca 2020r. REKRUTACJA - egzamin praktyczny (poniedziałek)
31 09 czerwca 2020r. REKRUTACJA - egzamin teoretyczny (wtorek)
32 12 czerwca 2020r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
33 15 czerwca 2020r. REKRUTACJA - ogłoszenie wyników egzaminu oraz listy uczniów przyjętych do LP (środa)
34 26 czerwca 2020.r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
35 24 – 25 sierpnia 2020r. egzamin maturalny poprawkowy.

2. WYSTAWIANIE OCEN

Data Terminy wystawiania ocen i ocen przewidywanych
14 listopada 2019r. propozycje ocen śródrocznych
16 grudnia 2019r. wystawienie ocen śródrocznych (poniedziałek)
07 lutego 2020r. propozycje ocen końcoworocznych w klasach maturalnych (piątek)
20 marca 2020r. wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych (piątek)
14 maja 2020r. propozycje ocen końcoworocznych
19 czerwca 2020r. wystawienie ocen końcoworocznych (piątek)

3. PLANOWANE TERMINY OBRAD RADY PEDAGOGICZNEJ

Data Rada Pedagogiczna
30 sierpnia 2019r. Organizacja roku szkolnego.
12 września 2019r. Nadzór pedagogiczny, organizacja roku.
14 listopada 2019r. Przegląd wyników nauczania.
19 grudnia 2019r. Klasyfikacja śródroczna.
09 stycznia 2020r. Podsumowanie pierwszego półrocza.
26 marca 2020r. Klasyfikacja klas programowo najwyższych.
16 kwietnia 2020r. Zatwierdzenie wyników dyplomów.
22 czerwca 2020r. Klasyfikacja końcoworoczna (poniedziałek).
26 czerwca 2020r. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020.
31 sierpnia 2020r. Rada rozpoczynająca oraz zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych (poniedziałek)

4. PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ SEKCJI ARTYSTYCZNEJ

19 września 2019r. Roczna organizacja pracy, Biennale Koszalin, specjalizacje klasy I-sze, nowy przegląd, plenery w 5-letniej PLSP.
21 listopada 2019r. Wyprzedaż prac, przegląd, dyplomy, szkolny konkurs plastyczny dla klas VIII SP, Jubileusz 45-lecia Plastyka
27 lutego 2020r. Dyplomy, przegląd, Quiz z historii sztuki „Sztuka na wesoło”, Dzień Otwarty.
23 kwietnia 2020r. Analiza dyplomów, Urodziny Hasiora, Noc Muzeów, Tydzień Warsztatów, rekrutacja.
18 czerwca 2020r. Podsumowanie prac sekcji – wnioski.

5. PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

19 września 2019r. Analiza egzaminów zewnętrznych 2018 i testów diagnostycznych.
09 stycznia 2020r. Analiza próbnych egzaminów zewnętrznych, sprawy bieżące.
27 lutego 2020r. Sprawy bieżące, organizacja konkursów przedmiotowych.
Czerwiec 2020r. Podsumowanie prac sekcji.

6. PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW

26 września 2019r. Omówienie planu działań wychowawczo- profilaktycznych.
14 listopada 2019r. Sprawy bieżące i organizacyjne.
12 marca 2020r. Uczniowie z niepowodzeniami i sukcesami, frekwencja.
14 maja 2020r. Sprawy bieżące i organizacyjne.

7. PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

06 września 2019r.
godz. 17.00
Tylko klasy PIERWSZE z wychowawcami.
27 września 2019r. godz. 17.00 Organizacja roku szkolnego (klasy pierwsze wg potrzeb do ustalenia z wychowawcą).
15 listopada 2019r. godz. 17.00 Zebranie po wystawieniu ocen proponowanych w pierwszym półroczu.
13 marca 2020r.   godz. 17.00 Przegląd frekwencji oraz wyników nauczania uczniów.
15 maja 2020r.       godz. 17.00 Zebranie po wystawieniu ocen proponowanych w drugim półroczu

 

Kalendarz na rok szkolny 2019/2020 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2018/2019 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2017/2018 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2016/2017 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2014/2015 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2013/2014 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2012/2013 (do pobrania w formacie pdf)

14 BIENNALE

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury