mkidnDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach PROGRAMU  Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. ZADANIE Projekt doposażenia i modernizacji pracowni artystycznych w Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

Zaloguj się

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. WŁ. HASIORA W KOSZALINIE

1. WYDARZENIA W ROKU SZKOLNYM

Lp. Data Wydarzenie
1 2 września 2019r. Rozpoczęcie roku szkolnego – godz.10:00
2 24 października 2019r. Otrzęsiny klas pierwszych
3 Listopad 2019r. Targi zawodoznawcze w Miastku
4 2-6 grudnia 2019r. Wyprzedaż prac uczniów
5 20 grudnia 2019r. Zakończenie I półrocza
6 21 grudnia 2019r.           – 06 stycznia 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

(02.,03 stycznia 2020 – dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych)

7 7 stycznia 2020r. Rozpoczęcie II półrocza
8 31 stycznia 2020r. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów klasy VIII SP          –   I etap – wysyłka prac
9 06 lutego 2020r. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów klasy VIII SP           – II etap – wykonywanie prac plastycznych w ZSP im. W. Hasiora w Koszalinie
10 10 – 23 lutego 2020r. Ferie zimowe
11 27 lutego 2020r. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów klasy VIII SP           – uroczysty wernisaż i wręczenie nagród
12 Marzec 2020r. Targi zawodoznawcze w Mielnie
13 Marzec2020r. Makroregionalny Przegląd prac z rysunku, malarstwa i rzeźby w LP Szczecin
14 09 – 13 marca 2020r. Tydzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
15 12 marca 2020r. Quiz z historii sztuki „Sztuka na wesoło”
16 20 marca 2020r. Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych
17 31 marca 2020r. oraz 01, 02 kwietnia 2020 r. Egzamin dyplomowy: część praktyczna (wtorek, środa, czwartek)
18 06, 07 kwietnia 2020r. Egzamin dyplomowy: część teoretyczna (poniedziałek, wtorek)
19 09 - 14 kwietnia 2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
20 23 kwietnia 2020r. „Dzień otwarty” Szkoły
21 Kwiecień 2020r. Dzień Kultury Języka Polskiego:
22 Kwiecień 2020r.

Targi zawodoznawcze w Koszalinie

(Ekonom - Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika)

23 Kwiecień 2020r. Noc w Bibliotece
23 24 kwietnia 2020r. Pożegnanie klas programowo najwyższych (piątek)
24 04-06 maja 2020r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
25 04 – 22 maja 2020r. Egzaminy maturalne
26 14 maja 2020r. Urodziny Hasiora
27 16 maja 2020r. Noc Muzeów w Plastyku (sobota)
28 18 – 22 maj 2020r. Tydzień Warsztatów
29 01, 02, 03 czerwca 2020r. REKRUTACJA - spotkania konsultacyjne dla kandydatów (poniedziałek - środa)
30 08 czerwca 2020r. REKRUTACJA - egzamin praktyczny (poniedziałek)
31 09 czerwca 2020r. REKRUTACJA - egzamin teoretyczny (wtorek)
32 12 czerwca 2020r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
33 15 czerwca 2020r. REKRUTACJA - ogłoszenie wyników egzaminu oraz listy uczniów przyjętych do LP (środa)
34 26 czerwca 2020.r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
35 24 – 25 sierpnia 2020r. egzamin maturalny poprawkowy.

2. WYSTAWIANIE OCEN

Data Terminy wystawiania ocen i ocen przewidywanych
14 listopada 2019r. propozycje ocen śródrocznych
16 grudnia 2019r. wystawienie ocen śródrocznych (poniedziałek)
07 lutego 2020r. propozycje ocen końcoworocznych w klasach maturalnych (piątek)
20 marca 2020r. wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych (piątek)
14 maja 2020r. propozycje ocen końcoworocznych
19 czerwca 2020r. wystawienie ocen końcoworocznych (piątek)

3. PLANOWANE TERMINY OBRAD RADY PEDAGOGICZNEJ

Data Rada Pedagogiczna
30 sierpnia 2019r. Organizacja roku szkolnego.
12 września 2019r. Nadzór pedagogiczny, organizacja roku.
14 listopada 2019r. Przegląd wyników nauczania.
19 grudnia 2019r. Klasyfikacja śródroczna.
09 stycznia 2020r. Podsumowanie pierwszego półrocza.
26 marca 2020r. Klasyfikacja klas programowo najwyższych.
16 kwietnia 2020r. Zatwierdzenie wyników dyplomów.
22 czerwca 2020r. Klasyfikacja końcoworoczna (poniedziałek).
26 czerwca 2020r. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020.
31 sierpnia 2020r. Rada rozpoczynająca oraz zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych (poniedziałek)

4. PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ SEKCJI ARTYSTYCZNEJ

19 września 2019r. Roczna organizacja pracy, Biennale Koszalin, specjalizacje klasy I-sze, nowy przegląd, plenery w 5-letniej PLSP.
21 listopada 2019r. Wyprzedaż prac, przegląd, dyplomy, szkolny konkurs plastyczny dla klas VIII SP, Jubileusz 45-lecia Plastyka
27 lutego 2020r. Dyplomy, przegląd, Quiz z historii sztuki „Sztuka na wesoło”, Dzień Otwarty.
23 kwietnia 2020r. Analiza dyplomów, Urodziny Hasiora, Noc Muzeów, Tydzień Warsztatów, rekrutacja.
18 czerwca 2020r. Podsumowanie prac sekcji – wnioski.

5. PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

19 września 2019r. Analiza egzaminów zewnętrznych 2018 i testów diagnostycznych.
09 stycznia 2020r. Analiza próbnych egzaminów zewnętrznych, sprawy bieżące.
27 lutego 2020r. Sprawy bieżące, organizacja konkursów przedmiotowych.
Czerwiec 2020r. Podsumowanie prac sekcji.

6. PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW

26 września 2019r. Omówienie planu działań wychowawczo- profilaktycznych.
14 listopada 2019r. Sprawy bieżące i organizacyjne.
12 marca 2020r. Uczniowie z niepowodzeniami i sukcesami, frekwencja.
14 maja 2020r. Sprawy bieżące i organizacyjne.

7. PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

06 września 2019r.
godz. 17.00
Tylko klasy PIERWSZE z wychowawcami.
27 września 2019r. godz. 17.00 Organizacja roku szkolnego (klasy pierwsze wg potrzeb do ustalenia z wychowawcą).
15 listopada 2019r. godz. 17.00 Zebranie po wystawieniu ocen proponowanych w pierwszym półroczu.
13 marca 2020r.   godz. 17.00 Przegląd frekwencji oraz wyników nauczania uczniów.
15 maja 2020r.       godz. 17.00 Zebranie po wystawieniu ocen proponowanych w drugim półroczu

 

Kalendarz na rok szkolny 2019/2020 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2018/2019 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2017/2018 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2016/2017 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2014/2015 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2013/2014 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2012/2013 (do pobrania w formacie pdf)

14 BIENNALE

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury