mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

  Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSP w Koszalinie w roku szkolnym 2016/2017

  Ewaluacja wewnętrzna w obszarze: Realizacja Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego
Opracowanie: Opracowanie: Sylwia Kordońska, Wojciech Konieczny, Tomasz Majerski, Marta Mierzwa

 

  Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSP w Koszalinie w roku szkolnym 2015/2016

  Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
Opracowanie: Sylwia Kordońska, Tomasz Majerski, Marta Mierzwa

 

  Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSP w Koszalinie w roku szkolnym 2014/2015

   Ewaluacja wewnętrzna w obszarze:Skuteczność działań promujących szkołę
Opracowanie: Sylwia Kordońska, Joanna Dybowska, Marcin Kuropatwa

 

  Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSP w Koszalinie w roku szkolnym 2013/2014

   Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w działaniach edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw
Opracowanie: Joanna Dybowska, Paweł Furmański,   Sylwia Kordońska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biennale

14 BIENNALE

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury