mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Joanna Dybowska

piątek, 31 maja 2013 16:52

Dzień Otwarty w "koszalińskim Plastyku"


11 kwietnia odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty. Tego dnia uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną i zapleczem dydaktycznym szkoły. Na zdjęciach Czerwony kapturek w wersji angielskiej, przedstawienie wykonane przez uczniów klasy pierwszej liceum.

Z wielkim zaangażowaniem uczniowie prezentowali pracownie szkolne: fotograficzną, ceramiczną, snycerską, rysunkowo-malarską, reklamy wizualnej i inne, również te do przedmiotów ogólnokształcących. Na zdjęciach doświadczenia fizyczne.

Oprowadzając po szkole pokazywali prace plastyczne, zachęcali do udziału w warsztatach rysunkowo-malarskich i rzeźbiarskich.

Tego dnia nie zabrakło w naszych progach najmłodszych. Na zdjęciach warsztaty dla przedszkolaków.

Pokaz wybuchających wulkanów. Rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów szkoły.
piątek, 30 listopada 2012 01:00

Dzień Edukacji Narodowej

Październik 2012. Fot: Kuba Baracz, Dawid Kosmalski, Nikola Kaczmarzyńska, korekta: Katarzyna Gwardiak-Kocur
poniedziałek, 31 grudnia 2012 11:19

Spotkania Bożonarodzeniowe w klasach

 Koszalin, grudzień 2012r. fot. Dawid Kosmalski, Kuba Baracz, korekta Katarzyna Gwardiak -Kocur   
czwartek, 18 lipca 2013 23:41

Nasze pracownie

Ceramika

Dobrze wyposażone pracownie i nowoczesny piec ceramiczny pozwalają na wykonywanie unikatowych prac, które zdobyły już wiele prestiżowych nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Nauczyciele prowadzący
:
Tomasz Szymichowski
Dorota Śnieg

Zajęcia prowadzili również: Piotr Maksymiuk, Jerzy Morawski (technologia ceramiki), Adam Grzęda, Jolanta Karwacińska, Jerzy Mazur, Ryszard Moroz, Ewa Suchańska-Niesiołowska, Zbigniew Szulc, Wojciech Tężycki, Tadeusz Walczak, Zygmunt Wujek.

 

Rysunek i malarstwo

Nauczyciele prowadzący:
Ewa Miśkiewicz-Żebrowska
Tadeusz Walczak
Agnieszka Sieńkowska (urlop)
Paweł Rogalski
Karolina Bracławiec

Zajęcia prowadzili również: Sergiusz Powałka, Maria Karpińska, Rafał Podgórski, Marian Dąbrowski, Bożena Giedych, Adam Grzęda, Krzysztof Michalak, Elżbieta Kalinowska-Motkowicz, Bogdan Niesiołowski, Kazimierz Rajkowski, Maria Kozłowska-Panek, Paweł Narkowicz, Paweł Daciuk

Rzeźba

Nauczyciele prowadzący:
Dorota Śnieg
Tomasz Szymichowski
Marcin Kuropatwa

Zajęcia prowadzili również: Piotr Maksymiuk, Marian Dąbrowski, Bożena Giedych, Adam Grzęda, Krzysztof Michalak, Elżbieta Kalinowska-Motkowicz, Bogdan Niesiołowski, Kazimierz Rajkowski, Maria Kozłowska-Panek

  

Snycerstwo

Głównym celem nauczania snycerstwa jest przygotowanie do prac rzeźbiarskich związanych z odtwarzaniem rzeźb i detali stolarki - snycerstwa w budynkach zabytkowych, meblach rzeźbionych i wykonawstwa własnych realizacji rzeźby w drewnie.
Nauczyciele prowadzący
:
Marcin Kuropatwa

Zajęcia prowadzili również: Bolesław Gilewicz, Henryk Wlizło (technologia drewna)

Od 1986r. pracownia snycerstwa
W latach 1982-1997 (równolegle)  pracownia konserwacji zabytków

  

Tkanina artystyczna

Na tkaninie artystycznej uczniowie projektują i samodzielnie wykonują oryginalne tkaniny artystyczne i elementy dekoracji wnętrz. Współcześnie zauważa się ogromne zainteresowanie tą dziedziną sztuki.
Specjalistów w tej dziedzinie na rynku pracy ceni się bardzo wysoko.
Nauczyciele prowadzący
:
Anna Tkacz
Zajęcia prowadzili również:

Karolina Bracławiec, Maria Karpińska, Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Urszula Januszewska (technologia krawiectwa), Sergiusz Powałka, Grażyna Gaszak (technologia krawiectwa), Renata Łaba, Jadwiga Bartoszewska-Grzęda, Aleksandra Sieńkowska, Beata Machecka (technologia krawiectwa)

  

Fotografia i film

Nauczyciele prowadzący:
Katarzyna Gwardiak-Kocur

Zajęcia prowadzili również:
Monika Kalkowska, Roman Lis, Paweł Kula, Ilona Łukjaniuk, Marian Marchow, Ewa Miśkiewicz Żebrowska, Bogusław Siwiński

 

Projektowanie graficzne (dawniej reklama wizualna)

W pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie graficzne uczniowie pracują wykorzystując graficzne programy komputerowe – podstawowe narzędzia pracy każdego grafika. Absolwenci tej specjalizacji podejmują studia na kierunkach takich jak: grafika, projektowanie wnętrz, reżyseria, design, wzornictwo albo podejmują samodzielną działalność na rynku kreatywnym.
Nauczyciele prowadzący
:
Piotr Wasilewski
Inga Marciszuk-Mazur

Zajęcia prowadzili również:
Adam Grzęda, Maria Kozłowska-Panek, Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Bogusław Niewiadomski, Antoni Surman, Tadeusz Walczak, Iwona Wilkoszewska, Joanna Bardecka, Mariusz Śmierzewski, Patrycja Dannemann-Dziekiewicz

 

Podstawy projektowania

Nauczyciele prowadzący:
z podstaw projektowania

Iwona Wilkoszewska
Ewa Miśkiwicz-Żebrowska
z liternictwa

Iwona Wilkoszewska

Zajęcia prowadzili również
:
Z podstaw projektowania: Anna Meller, Zbigniew drywa, Adam Grzęda, Ryszard Moroz, MariaKozłowska-Panek). Z liternictwa: Adam Grzęda, Tadeusz Walczak, Elżbieta Kalinowska-Motkowicz, Bogusław Siwiński. Z rysunku technicznego i zawodowego: Henryka Bohdal, Bożena Giedych, Jadwiga Grzęda, Marian Oleśkiewicz.

czwartek, 18 lipca 2013 23:10

Podanie o przyjęcie do ZSP w Koszalinie

  • PODANIE do Liceum Plastycznego

  •  
  • Ulotki informacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Liceum Plastycznego:
  • Ulotka do Liceum Plastycznego po szkole gimnazjalnej.Ulotka do Liceum Plastycznego po szkole gimnazjalnej.Ulotka do Liceum Plastycznego po szkole podstawowej.Ulotka do Liceum Plastycznego po szkole podstawowej.
czwartek, 18 lipca 2013 22:36

Rekrutacja LP

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

- do 4 letniego Liceum Plastycznego po gimnazjum

- do 5 letniego Liceum Sztuk Plasycznych po szkole podstawowej
w Zespole Szkół Plastycznych

 Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie rozpoczął pracę w 1975r. Kształci w następujących specjalizacjach: ceramika artystyczna, projektowanie graficzne, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia artystyczna.

Warunkiem ubiegania się  kandydata o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  liceum  jest nieprzekroczenie 17 roku  życia oraz  posiadanie  świadectwa  ukończenia gimnazjum.

Wymagane dokumenty:

-    podanie na specjalnym druku pobierz
-    2 zdjęcia,
-    kserokopia aktu urodzenia,
-    zaświadczenie lekarskie stwierdzające  brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w tego typu szkole,
-    zaświadczenie  z  gimnazjum potwierdzające uczęszczanie kandydata do III klasy lub ze szkoły podstawowej o uczęszczaniu do klasy VIII
-    dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia w konkursach plastycznych i/lub ogólnokształcących (dyplomy,  zaświadczenia itp.)

 

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie w terminie do 6 czerwca 2019r.
Świadectwo  ukończenia  szkoły, wyniki egzaminu gimnazjalnego, kartę zdrowia należy złożyć w ciągu 2 dni od daty otrzymania.

Przyjmowany jest wyłącznie komplet dokumentów.

Ważne terminy:

• 3, 4, 5  czerwca 2019 r. o godz. 16:00 odbędą  się  spotkania  konsultacyjne.
Na  egzamin praktyczny i  spotkania konsultacyjne  należy przynieść:  blok A-3,  ołówki,  farby,  pojemnik  na  wodę,  pędzle,  kredki,  plastelinę.

•  Kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego, który obejmuje: 
-    część praktyczną - odbędzie się 10 czerwca 2019r. o godz. 8.00. Obejmuje ona  ćwiczenia  z  rysunku, malarstwa i  kompozycji przestrzennej.
-    część teoretyczną - odbędzie się 11 czerwca 2019r. o godz. 8.00. Obejmuje ona sprawdzenie znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych (zagadnienia znajdują się na stronie internetowej).

•  12 czerwca 2019r. o godz. 13.00 – ogłoszenie wyników oraz listy uczniów przyjętych do Liceum Plastycznego.

Kandydat może być zwolniony z części praktycznej egzaminu wstępnego, jeżeli jest laureatem konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie.

O przyjęciu do Liceum Plastycznego decydują wyniki egzaminu wstępnego.

- W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, jest większa niż liczba miejsc, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu do Szkoły uwzględniając dodatkowe kryterium.

- Za dodatkowe kryterium przyjmuje się udokumentowane sukcesy plastyczne i ogólnokształcące kandydata w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub regionalnym.

 Do Szkoły nie przyjmuje się kandydatów, gdy:

-  nie zdali egzaminu wstępnego,
-  nie ukończyli gimnazjum,
-  nie ma miejsc.

Szkoła korzysta z Internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, ul.  Fałata 32, tel. /94/ 347-80-33 lub lub z Internatu (wyłącznie dla chłopców) przy Zespole Szkół nr 10 w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 8, tel. /94/ 340-96-83.

Wszelkie   dodatkowe   informacje   można   uzyskać  w   sekretariacie  Szkoły  przy ul. Racławickiej 9, tel./94/ 342-59-57 w godz. 800 – 1500

 

   Podanie do LP i LSP

poniedziałek, 09 września 2013 02:00

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018, godz. 9.00.
2. Otrzęsiny klas pierwszych: 22 listopada 2018
3. Wyprzedaż prac uczniów: 3-6 grudnia 2018
4. Zakończenie I semestru: 21 grudnia 2018. Rozpoczęcie II semestru: 2 stycznia 2019
5. Zimowa przerwa świąteczna: 24 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019
6. Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019
7. Wieczornica Historyczna na temat „żołnierzy wyklętych”: marzec 2019
8. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów klas III gimnazjów i VIII SP:
            - do 22 lutego 2019 – I etap – przesyłanie prac,
            - 11 marca 2019 (poniedziałek) – II etap – wykonywanie prac plastycznych,
            - 20 marca 2019 (środa) – uroczysty wernisaż i wręczenie nagród,
            - 26 marca 2018 (wtorek) – quiz z historii sztuki
9. Tydzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych: 11 – 15 marca 2019
10. Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych – 22 marca 2019
11. Makroregionalny Przegląd prac z rysunku, malarstwa i rzeźby: marzec - kwiecień 2019
12.Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019

13. Egzamin dyplomowy:
            - część praktyczna: 1, 2, 3 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek, środa),
            - część teoretyczna: 8, 9 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek)

14. Egzamin gimnazjalny:
            - część humanistyczna: 10 kwietnia 2019 (środa),
            - część matematyczno – przyrodnicza: 11 kwietnia 2019 (czwartek),
            - język obcy nowożytny: 12 kwietnia 2019 (piątek)

15. „Dzień otwarty” Szkoły: 25 kwietnia 2019 (czwartek)
16. Noc w Bibliotece: kwiecień 2019.

17. Targi Zawodoznawcze w II LO: kwiecień 2019

18. Pożegnanie klas programowo najwyższych: 26 kwietnia 2019 (piątek).

19. Egzamin maturalny:
             - część pisemna: 6 – 23 maja 2019,
             - część ustna: 6 – 25 maja 2019,
             - egzamin poprawkowy: 20 – 21 sierpnia 2019 (pisemny: 20.08.2019, godz. 9.00)

20. Noc Muzeów w „Plastyku”: maj 2019
21. Urodziny Hasiora: 14 maja 2019
22. Dzień Kultury Języka Polskiego: II semestr roku szkolnego 2018/2019

23. Terminy rekrutacji:
          - 3, 4, 5 czerwca 2019 – spotkania konsultacyjne dla kandydatów (pon., wt., śr.),
          - 10 czerwca 2019 – egzamin praktyczny (poniedziałek),
          - 11 czerwca 2019 – egzamin teoretyczny (wtorek),
          - 12 czerwca 2019 – ogłoszenie wyników egzaminu
                                      oraz listy uczniów przyjętych do LP (środa),
24. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019

25. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
            - 2 listopada 2018 (piątek),
            - 2 maja 2019 (czwartek),
            - 6-8 maja 2019 (poniedziałek – środa)

26. Terminy wystawiania ocen i ocen proponowanych
            - 14 listopada 2018 – propozycje ocen śródrocznych (środa),
            - 17 grudnia 2018 – wystawienie ocen śródrocznych (poniedziałek),
            - 22 lutego 2019 – propozycje ocen końcoworocznych
             w klasach maturalnych (piątek),
            - 18 marca 2019 – wystawienie ocen końcoworocznych
            w klasach maturalnych (pon.),
            - 17 maja 2019 – propozycje ocen końcoworocznych (piątek),
            - 14 czerwca 2019 – wystawienie ocen końcoworocznych (piątek)

27. Planowane terminy obrad Rady Pedagogicznej:
           - 3 września 2018 (godz.8.00 – zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych;
             godz. 10.00 – organizacja roku szkolnego),
           - 14 września 2018 (nadzór pedagogiczny; organizacja roku),
           - 15 listopada 2018 (przegląd wyników nauczania),
           - 20 grudnia 2018 (klasyfikacja śródroczna),
           - 10 stycznia 2019 (podsumowanie I semestru),
           - 21 marca 2019 (klasyfikacja klas programowo najwyższych),
           - 9 maja 2019 (przegląd wyników nauczania),
           - 17 czerwca 2019 (poniedziałek) – klasyfikacja,
           - 30.08.2019 (piątek), godz. 10.00 - podsumowanie roku szk. 2018/19;
            zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych

28. Planowane terminy spotkań Sekcji Artystycznej:
            - 25 września 2018 – roczna organizacja pracy,
            - 22 listopada 2018 – wyprzedaż, „Przegląd”, dyplomy,
            - 14 lutego 2019 – dyplomy, „przegląd”, szkolny konkurs plastyczny dla klas III Gim.
               i VIII SP, Dni Koszalina, Noc Muzeów, Urodziny Hasiora,
            - 25 kwietnia 2019 – analiza dyplomów, Urodziny Hasiora, Noc Muzeów

29. Planowane terminy spotkań Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących:
            - 27 września 2018 (czwartek) – analiza egzaminów zewnętrznych 2018
              i testów  diagnostycznych,
            - 3 stycznia 2019 – analiza próbnych egzaminów zewnętrznych, sprawy bieżące,
            - kwiecień 2019 – (stosownie do potrzeby) - sprawy bieżące.

30. Planowane terminy spotkań Zespołu Wychowawców:
            - 20 września 2018 – omówienie planu działań wychowawczo- profilaktycznych,
            - 15 listopada 2018 – sprawy bieżące i organizacyjne,
            - 28 lutego 2019 - uczniowie z niepowodzeniami i sukcesami, frekwencja,
            - maj 2019 – (stosownie do potrzeby) – sprawy bieżące i organizacyjne

31. Planowane terminy spotkań z rodzicami:
    (w następujące piątki, o godz.17,00, w budynku ZSP)
            - 28 września 2018,
            - 16 listopada 2018,
            - 1 marca 2019,
            - 17 maja 2019

32. Planowane terminy spotkań Rady Rodziców Szkoły:
     (w następujące środy, o godz. 16.15, w budynku ZSP)
           - 14 listopada
           - 12 grudnia
           - 6 stycznia
           - 20 lutego
           - 20 marca
           - 17 kwietnia
           - 15 maja

Kalendarz na rok szkolny 2018/2019 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2017/2018 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2016/2017 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2014/2015 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2013/2014 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2012/2013 (do pobrania w formacie pdf)

niedziela, 08 września 2013 21:57

Plan zajęć pozalekcyjnych

Harmonogram fakultetów i zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019

   Harmonogram fakultetów i zajęć pozalekcyjnych  (Do pobrania w formacie pdf)

 

 

 

 

 

poniedziałek, 08 lipca 2013 22:55

Statut Szkoły

S T A T U T
Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

  STATUT Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
(obowiązuje od 20 grudnia 2018r.)

Logo Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

Pobierz w formacie CorelDRAW 12 (zip)
Pobierz w formacie jpg

poniedziałek, 08 lipca 2013 22:59

Stowarzyszenie PICTOR

Stowarzyszenie PICTOR

Najważniejszym zadaniem naszej Szkoły jest rozwijanie talentów młodzieży gimnazjalnej i licealnej uzdolnionej plastycznie oraz promowanie ich twórczości.

Ogromną satysfakcję sprawia nam fakt, iż w ciągu całego cyklu kształcenia uczniowie tworzą tak wiele interesujących, unikatowych prac, które znajdują uznanie na wielu konkursach plastycznych, regionalnych i ogólnopolskich.

Niestety, poważny problem na drodze do pełnej realizacji tych zadań stanowią niedobory finansowe, które utrudniają  podjęcie wielu ciekawych przedsięwzięć artystycznych.

Stąd 2006r. podjęliśmy działania do utworzenia stowarzyszenia PICTOR, które wspierałoby finansowo działania służące rozwojowi uczniów naszej szkoły.

Siedziba Stowarzyszenia PICTOR:
Zespół Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora
75-620 Koszalin, ul. Racławicka 9

Zarząd:
Urszula Januszewska
Andrzej Bejnarowicz
Joanna Dybowska

KRS       0000267754
REGON   320347457
NIP        6692442041

Konto bankowe:
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
61 1610 1162 7100 5731 2000 0001

.: Statut stowarzyszenia: Pobierz
.: Lista członków: Pobierz
.: Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia: Pobierz

.: Rekord w bazach NGO

Na zdj. Marsz z okazji uczczenia 85tych urodzin Władysława Hasiora zorganizowany przez Stowarzyszenie Pictor i Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, maj 2013r. (fot. Seweryn Gruda)Na zdj. Marsz z okazji uczczenia 85tych urodzin Władysława Hasiora zorganizowany przez Stowarzyszenie Pictor i Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, maj 2013r. (fot. Seweryn Gruda)

Biennale

14 BIENNALE

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury