W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na ternie kraju, zajęcia dydaktyczne w ZSP im. W. Hasiora w Koszalinie, w dniach od 12 marca do 24 maja 2020r., są prowadzone zdalnie. W tym czasie szkoła obsługuje interesantów wyłącznie telefonicznie, pod numerem telefonu  (+48) 459 450 064 !!!

Joanna Dybowska

piątek, 13 września 2013 22:18

Kraska&Wegner "Kupala's daughter"

środa, 18 września 2013 23:42

Nagroda i wyróżnienie w XI Ogólnopolskim koszalińskim Biennale

II nagroda Joanna Perczyńskiej w kategorii rysunekII nagroda Joanna Perczyńskiej w kategorii rysunekWyróżnienie Natalii Leocho w malarstwieWyróżnienie Natalii Leocho w malarstwie6 września 2013r. przyznano nagrody i wyróżnienia w XI Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych organizowanym przez Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie.

 

 

II nagrodę w kategorii rysunku otrzymała Joanna Perczyńska (nauczyciel prowadzący Tadeusz Walczak), wyróżnienie w kategorii malarstwo zdobyła Natalia Leocho (nauczyciel prowadzący Agnieszka Sieńkowska). 7 prac uczniów z naszego Zespołu Szkół zostało zakwalifikowanych do wystawy.

Przypominamy, że wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 4 października 2013r. Wystawa będzie miała miejsce w Bałtyckiej Galerii Sztuki (obok Kina Kryterium).


czwartek, 12 września 2013 02:00

XI Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych, Koszalin 2013

6 września 2013r. odbyło się posiedzenie komisji XI Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych organizowanego przez nasz Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie.

Komisja powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w składzie 3 profesorów z uczelni akademickich i komisarza konkursu z ramienia ZSP w Koszalinie (bez prawa głosu) dokonała oceny prac, przyznała nagrody i wyróżnienia w kategorii rysunku i malarstwa. Komisja wybrała też prace na wystawę pokonkursową.

Protokół XI Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych, Koszalin 2013 (pobierz w formacie pdf)

XI Biennale w Koszalinie patronatem objęli Prezydent Miasta Koszalina Starosta Powiatu Koszalińskiego

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 4 października 2013r. Wystawa będzie miała miejsce w Bałtyckiej Galerii Sztuki (obok Kina Kryterium).

Szczegóły i regulamin do pobrania tutaj...

czwartek, 05 września 2013 09:58

Rada Rodziców

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z projektem Regulaminu Rady Rodziców w ZSP w Koszalinie i składanie ewentualnych uwag na adres e-mail Rady Rodziców Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 grudnia 2019r.

  Prejekt Regulaminu Rady Rodziców

  Obowiązujący Regulamin Rady Rodziców [2016]

  Rormularz wniosku o wprowadzenie zmian w Regulaminie

  ZAŁĄCZNIK 1 Potokół wyboru klasowej rady rodziców

  ZAŁĄCZNIK 2 Wniosek

 

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie
w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: p. Tomasz Bechler (przedstawiciel kl. Vg)
Zastępca przewodniczącego: p. Anna Lisowska (przedstawicielka kl. IIc)
Skarbnik: p. Anna Beer-Żukowicz (przedstawicielka kl. Ib)
Sekretarz: p. Natalia Kłus-Szczeblewska (przedstawicielka kl. Ic)


Członkowie Rady:
p. Jarosław Bartosik (przedstawiciel kl. IVg)
p. Anna Sulima (przedstawicielka kl. VIg)
p. Paweł Jednoralski (przedstawiciel kl. Ia)
p. Ewa Sztandarska (przedstawicielka kl. IIa)
p. Marlena Łuczak (przedstawicielka kl. IIIa)
p. Beata Jaroszewicz (przedstawicielka kl. IIIb)
p. Agnieszka Ziarkowska (przedstawicielka kl. IVa)
p. Magdalena Garcia (przedstawicielka kl. IVb)

Zebrania Rady Rodziców odbywają się wg harmonogramu:

 •     13 listopada 2019
      11 grudnia 2019
      17 stycznia 2020
      06 marca 2020
      22 kwietnia 2020
      13 maja 2020
      12 czerwca 2020

Konto bankowe Rady Rodziców 27 1020 2791 0000 7702 0065 9367

Kompetencje Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie określa §20 Statutu Szkoły

 1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców.
 3. Rada Rodziców współpracuje z innymi organami Szkoły, jak Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.
 4. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców w liczbie jeden rodzic z jednej klasy, wybieranych na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 5. Kadencja Rady trwa trzy lata szkolne.
 6. Rada wyłania ze swego grona przewodniczącego i prezydium.
 7. Przewodniczący kieruje pracą Rady.
 8. W celu wspierania działalności Szkoły Rada Rodziców:
     1) współdziała w realizacji zadań wychowawczych Szkoły,
     2) współuczestniczy w doskonaleniu warunków nauki i pracy Szkoły,
     3) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
     4) w szczególnych przypadkach, w miarę posiadanych środków finansowych, udziela doraźnej pomocy materialnej uczniom,
     5) wspiera aktywność uczniów poprzez finansowanie – w miarę możliwości finansowych – udziału uczniów w konkursach, nagród dla laureatów konkursów, organizacji szkolnych uroczystości, wysyłki prac uczniowskich na konkursy itp.
 9. Szczegółową organizację i działalność Rady Rodziców określa jej Regulamin.
czwartek, 05 września 2013 09:20

Statut i regulaminy

Statut ZSP im. Władysława Hasiora w Koszalinie

  STATUT Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
(ostatnia aktualizacja 30 stycznia  2020r.)
Logo Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
LOGO ZSP - pobierz w formacie CorelDRAW 12 (zip)
LOGO ZSP - pobierz w formacie jpg

   Koncepcja pracy Zespołu Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora w Koszalinie [2016]

Regulaminy w ZSP w Koszalinie

  Regulamin rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie [2019]
  Regulamin egzaminu dyplomowego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie [2019]
  Regulamin dt. dysponowania pracami uczniów [2018]
  Regulamin praktyk szkolnych [2019]
  Regulamin przyznawania stypendium artystycznego dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie
  Regulamin organizowania plenerów artystycznych w ZSP w Koszalinie [2020]

Inne regulaminy

   Regulamin korzystania z szafek szkolnych [2020]
Świadectwo i legitymacja szkolna
  Podanie o wydanie duplikatu/odpisu świadectwa szkolnego
  Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
  Procedury wydawania duplikatu/odpisu świadectwa szkolnego oraz legitymacji szkolnej ZSP w Koszalinie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - tekst jednolity z 2019r.
Załącznik 1 Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe
Załącznik 2 Oświadczenie o przychodzie na jednego członka rodziny
Załącznik 3 Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku
Załącznik 4 Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieżyo przyznanie dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży
Załącznik 5 Wniosek o przyznanie pomocy finansowej
Załącznik 6 Wniosek o przyznanie zapomogi losowej
Załącznik 7 Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
Załącznik 8 Regulamin pracy Komisji Socjalnej
Załącznik 10 Wysokość świadczeń ZFŚS
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2016

poniedziałek, 02 września 2013 02:00

Terminy rekrutacji

W dniu 25 maja 2020 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustalił termin rekrutacji do szkół artystycznych na rok szkolny 2020/2021.

Podążając za wytycznymi podajemy obowiązujące w tym roku szkolnym terminy:

11 maja - 02 czerwca 2020r.  - spotkania konsultacyjne dla wszystkich kandydatów ONLINE, więcej informacji kliknij link: http://www.plastyk.webd.pl/aktual/rok-szkolny-2019-2020/item/1579-konsultacje-online-dla-kandydatow-do-plastyka-2020

do 18 czerwca 2020r - należy złożyć podanie drogą mailową (Podanie o przyjęcie do PLSP w Koszalinie)

23 czerwca 2020r.  - egzamin praktyczny dla  kandydatów - odbędzie się w budynku szkoły. Praktyczna część egzaminu składa się z 3 części, które odbędą się kolejno w godzinach:

- 09:00 - 10:30

- 10:45 - 12:15

- 12:30 - 14:00

25 czerwca 2020r. - ogłoszenie wyników egzaminu oraz listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów

do 10 lipca 2020r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły. Potwierdzenie należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, składając wszystkie niezbędne dokumenty (lista wymaganych dokumentów).

15 lipca 2020r. - potwierdzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

 

poniedziałek, 02 września 2013 02:00

Zebrania z rodzicami

PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2019/2020
06 września 2019r. Tylko klasy PIERWSZE z wychowawcami.
27 września 2019r.
Organizacja roku szkolnego (klasy pierwsze wg potrzeb do ustalenia z wychowawcą).
15 listopada 2019r. Zebranie po wystawieniu ocen proponowanych w pierwszym półroczu.
13 marca 2020r. Przegląd frekwencji oraz wyników nauczania uczniów.
15 maja 2020r. Zebranie po wystawieniu ocen proponowanych w drugim półroczu

 Wszystkie spotkania zaczynają się o godzinie 17:00.

Planowane terminy spotkań Rady Rodziców Szkoły:

 

Wychowawcy klas

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP)

Klasa IVG - Leszek Krupa
Klasa VG – Joanna Dybowska  sala 29
Klasa VI G – Aurelia Grębska 

Liceum Plastyczne (LP)

Klasa IA - Magdalena Kamyk
Klasa IB - Paweł Furmański
Klasa IC - Wojcech Konieczny
Klasa II A – Dorota Śnieg
Klasa II B – Inga Marciszuk-Mazur
Klasa II C – Marzena Jermak
Klasa III A – Laura Tucka
Klasa III B – Zenon Kachnicz
Klasa IV A –   Tomasz Majerski   
Klasa IV B –  Hanna Bączyk

 Podczas wszystkich zebrań nauczyciele dyżurują w pokoju nauczycielskim do godz. 1800

poniedziałek, 02 września 2013 02:00

Nowy Rok Szkolny 2013/2014 rozpoczęty

2 września, punktualnie o godzinie 900 w holu szkoły swoją przygodę ze sztuką i nauką rozpoczęli uczniowie klasy IG (gimnazjum) i IA, IB (liceum) z Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie. Uroczystość poprowadziła dyrektor szkoły Marzena Jermak, wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i rodzice uczniów.

Dyrektor szkoły przywitała nowych nauczycieli Wojciecha Koniecznego - nauczyciela języka polskiego i Martę Mierzwa - nauczycielkę wychowania fizycznego (po powrocie z urlopu), a także zapoznała krótko z zadaniami na nowy rok szkolny.

Nowy rok szkolny to przede wszystkim:

 • Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych, Koszalin 2013 - początek października 2013r.
 • Makroregionalny Przegląd Rysunku, Malarstwa i Rzeźby - wiosna 2014r.
 • Noc muzeów - maj 2014r.
 • Urodziny Patrona Szkoły Władysława Hasiora - maj 2014r. (podczas Dni Koszalina)
 • "Dzień Otwarty" Szkoły - 10 kwietnia 2014r.

Z okazji nowego roku szkolnego wszystkim Uczniom  życzymy wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów, życzymy jak najlepszych osiągnięć i radosnych chwil spędzonych w szkole. By rok ten zakończył się dla Was całym mnóstwem nagród, dyplomów i pochwał. Naszym Nauczycielom życzymy zaś cierpliwości, wytrwałości i wielu sukcesów w pracy pedagogicznej.


piątek, 30 sierpnia 2013 21:12

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego - 2 września 2013r,  godz. 900 (hol szkoły)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. Władysława Hasiora w Koszalinie
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

nauczyciel tkaniny artystycznej - 18/18 etatu
nauczyciel podstaw fotografii i filmu - 9/18 etatu

Szczegóły oferty w BIP

 

Z powodu licznych pytań odnośnie dostępu do dziennika elektronicznego LIBRUS zamieszczamy krótką instrukcję logowania użytkownika poprzez przeglądarkę internetową. Jednocześnie prosimy o systematyczne sprawdzanie powiadomień wysyłanych za jego pośrednictwem do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Poradnik logowania LIBRUS.pdf

 

 

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury