mkidnDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach PROGRAMU  Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. ZADANIE Projekt doposażenia i modernizacji pracowni artystycznych w Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie.

 

 

plakat telefon zaufania 800080222 m

 

 

Zaloguj się

15 listopada 2019r (piątek), godz. 1700
Zebranie z rodzicami

 

Joanna Dybowska

niedziela, 15 września 2013 02:00

Nowy rok szkolny i nowa strona internetowa

Strona internetowa szkoły 2004-2013 Strona internetowa szkoły 2004-2013 Jak już zauważyliście z początkiem roku szkolnego 2013/2014 zaczęła funkcjonować nowa, odświeżona  strona internetowa szkoły oparta na systemie zarządzania treścią (CMS).
Stara przestała być aktualizowana, można ją jednak w dalszym ciągu przeglądać pod adresem:

piątek, 13 września 2013 22:18

Kraska&Wegner "Kupala's daughter"

środa, 18 września 2013 23:42

Nagroda i wyróżnienie w XI Ogólnopolskim koszalińskim Biennale

II nagroda Joanna Perczyńskiej w kategorii rysunekII nagroda Joanna Perczyńskiej w kategorii rysunekWyróżnienie Natalii Leocho w malarstwieWyróżnienie Natalii Leocho w malarstwie6 września 2013r. przyznano nagrody i wyróżnienia w XI Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych organizowanym przez Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie.

 

 

II nagrodę w kategorii rysunku otrzymała Joanna Perczyńska (nauczyciel prowadzący Tadeusz Walczak), wyróżnienie w kategorii malarstwo zdobyła Natalia Leocho (nauczyciel prowadzący Agnieszka Sieńkowska). 7 prac uczniów z naszego Zespołu Szkół zostało zakwalifikowanych do wystawy.

Przypominamy, że wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 4 października 2013r. Wystawa będzie miała miejsce w Bałtyckiej Galerii Sztuki (obok Kina Kryterium).


czwartek, 12 września 2013 02:00

XI Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych, Koszalin 2013

6 września 2013r. odbyło się posiedzenie komisji XI Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych organizowanego przez nasz Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie.

Komisja powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w składzie 3 profesorów z uczelni akademickich i komisarza konkursu z ramienia ZSP w Koszalinie (bez prawa głosu) dokonała oceny prac, przyznała nagrody i wyróżnienia w kategorii rysunku i malarstwa. Komisja wybrała też prace na wystawę pokonkursową.

Protokół XI Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych, Koszalin 2013 (pobierz w formacie pdf)

XI Biennale w Koszalinie patronatem objęli Prezydent Miasta Koszalina Starosta Powiatu Koszalińskiego

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 4 października 2013r. Wystawa będzie miała miejsce w Bałtyckiej Galerii Sztuki (obok Kina Kryterium).

Szczegóły i regulamin do pobrania tutaj...

czwartek, 05 września 2013 09:58

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: p. Tomasz Bechler (przedstawiciel kl. IVg)
Wiceprzewodnicząca: p. Anna Sulima (przedstawicielka kl. Vg)
Sekretarz: p. Emilia Faltynowska (przedstawicielka kl. Ib)
Skarbnik: p. Małgorzata Piłaszewicz (przedstawicielka kl. IIIa)
Członkowie Rady:
p. Jarosław Bartosik (przedstawiciel kl. IIIg)
p. Ewa Sztandarska (przedstawicielka kl. Ia)
p. Agnieszka von Bardeleben (przedstawicielka kl. Ic)
p. Arkadiusz Ryś (przedstawiciel kl. IIa)
p. Beata Jaroszewicz (przedstawicielka kl. IIb)
p. Natalia Tołodziecka (przedstawicielka kl. IIIb)
p. Joanna Jagiełło (przedstawicielka kl. IVa)
p. Jolanta Sas (przedstawicielka kl. IVb

Konto bankowe Rady Rodziców
27 1020 2791 0000 7702 0065 9367

Planowane terminy spotkań Rady Rodziców Szkoły:
(w następujące środy, o godz. 16.15, w budynku ZSP)

 •             - 14 listopada 2018
              - 12 grudnia 2018
              - 6 stycznia 2019
              - 20 lutego 2019
              - 20 marca 2019
              - 17 kwietnia 2019
              - 15 maja 2019

Kompetencje Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie określa §20 Statutu Szkoły

 1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców.
 3. Rada Rodziców współpracuje z innymi organami Szkoły, jak Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.
 4. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców w liczbie jeden rodzic z jednej klasy, wybieranych na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 5. Kadencja Rady trwa trzy lata szkolne.
 6. Rada wyłania ze swego grona przewodniczącego i prezydium.
 7. Przewodniczący kieruje pracą Rady.
 8. W celu wspierania działalności Szkoły Rada Rodziców:
     1) współdziała w realizacji zadań wychowawczych Szkoły,
     2) współuczestniczy w doskonaleniu warunków nauki i pracy Szkoły,
     3) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
     4) w szczególnych przypadkach, w miarę posiadanych środków finansowych, udziela doraźnej pomocy materialnej uczniom,
     5) wspiera aktywność uczniów poprzez finansowanie – w miarę możliwości finansowych – udziału uczniów w konkursach, nagród dla laureatów konkursów, organizacji szkolnych uroczystości, wysyłki prac uczniowskich na konkursy itp.
 9. Szczegółową organizację i działalność Rady Rodziców określa jej Regulamin.
poniedziałek, 02 września 2013 02:00

Terminy rekrutacji

3, 4, 5 czerwca 2019r. godz.16oo - spotkania konsultacyjne dla wszystkich kandydatów,

do 6 czerwca 2019r. należy  składać dokumenty w sekretariacie szkoły,

10 czerwca 2019r. godz.8oo  - egzamin praktyczny dla  kandydatów,

11 czerwca 2019r. godz.8oo- sprawdzenie zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi dla kandydatów,

12 czerwca 2019r. godz.13oo- ogłoszenie wyników egzaminu oraz listy uczniów przyjętych do LP (liceum),

 

 

poniedziałek, 02 września 2013 02:00

Zebrania z rodzicami

PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2019/2020
06 września 2019r. Tylko klasy PIERWSZE z wychowawcami.
27 września 2019r.
Organizacja roku szkolnego (klasy pierwsze wg potrzeb do ustalenia z wychowawcą).
15 listopada 2019r. Zebranie po wystawieniu ocen proponowanych w pierwszym półroczu.
13 marca 2020r. Przegląd frekwencji oraz wyników nauczania uczniów.
15 maja 2020r. Zebranie po wystawieniu ocen proponowanych w drugim półroczu

 Wszystkie spotkania zaczynają się o godzinie 17:00.

Planowane terminy spotkań Rady Rodziców Szkoły:

 

Wychowawcy klas

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP)

Klasa IVG - Leszek Krupa
Klasa VG – Joanna Dybowska  sala 29
Klasa VI G – Aurelia Grębska 

Liceum Plastyczne (LP)

Klasa IA - Magdalena Kamyk
Klasa IB - Paweł Furmański
Klasa IC - Wojcech Konieczny
Klasa II A – Dorota Śnieg
Klasa II B – Inga Marciszuk-Mazur
Klasa II C – Marzena Jermak
Klasa III A – Laura Tucka
Klasa III B – Zenon Kachnicz
Klasa IV A –   Tomasz Majerski   
Klasa IV B –  Hanna Bączyk

 Podczas wszystkich zebrań nauczyciele dyżurują w pokoju nauczycielskim do godz. 1800

poniedziałek, 02 września 2013 02:00

Nowy Rok Szkolny 2013/2014 rozpoczęty

2 września, punktualnie o godzinie 900 w holu szkoły swoją przygodę ze sztuką i nauką rozpoczęli uczniowie klasy IG (gimnazjum) i IA, IB (liceum) z Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie. Uroczystość poprowadziła dyrektor szkoły Marzena Jermak, wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i rodzice uczniów.

Dyrektor szkoły przywitała nowych nauczycieli Wojciecha Koniecznego - nauczyciela języka polskiego i Martę Mierzwa - nauczycielkę wychowania fizycznego (po powrocie z urlopu), a także zapoznała krótko z zadaniami na nowy rok szkolny.

Nowy rok szkolny to przede wszystkim:

 • Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych, Koszalin 2013 - początek października 2013r.
 • Makroregionalny Przegląd Rysunku, Malarstwa i Rzeźby - wiosna 2014r.
 • Noc muzeów - maj 2014r.
 • Urodziny Patrona Szkoły Władysława Hasiora - maj 2014r. (podczas Dni Koszalina)
 • "Dzień Otwarty" Szkoły - 10 kwietnia 2014r.

Z okazji nowego roku szkolnego wszystkim Uczniom  życzymy wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów, życzymy jak najlepszych osiągnięć i radosnych chwil spędzonych w szkole. By rok ten zakończył się dla Was całym mnóstwem nagród, dyplomów i pochwał. Naszym Nauczycielom życzymy zaś cierpliwości, wytrwałości i wielu sukcesów w pracy pedagogicznej.


Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury