mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Joanna Dybowska

czwartek, 12 września 2013 02:00

XI Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych, Koszalin 2013

6 września 2013r. odbyło się posiedzenie komisji XI Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych organizowanego przez nasz Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie.

Komisja powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w składzie 3 profesorów z uczelni akademickich i komisarza konkursu z ramienia ZSP w Koszalinie (bez prawa głosu) dokonała oceny prac, przyznała nagrody i wyróżnienia w kategorii rysunku i malarstwa. Komisja wybrała też prace na wystawę pokonkursową.

Protokół XI Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych, Koszalin 2013 (pobierz w formacie pdf)

XI Biennale w Koszalinie patronatem objęli Prezydent Miasta Koszalina Starosta Powiatu Koszalińskiego

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 4 października 2013r. Wystawa będzie miała miejsce w Bałtyckiej Galerii Sztuki (obok Kina Kryterium).

Szczegóły i regulamin do pobrania tutaj...

czwartek, 05 września 2013 09:58

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: p. Tomasz Bechler (przedstawiciel kl. IVg)
Wiceprzewodnicząca: p. Anna Sulima (przedstawicielka kl. Vg)
Sekretarz: p. Emilia Faltynowska (przedstawicielka kl. Ib)
Skarbnik: p. Małgorzata Piłaszewicz (przedstawicielka kl. IIIa)
Członkowie Rady:
p. Jarosław Bartosik (przedstawiciel kl. IIIg)
p. Ewa Sztandarska (przedstawicielka kl. Ia)
p. Agnieszka von Bardeleben (przedstawicielka kl. Ic)
p. Arkadiusz Ryś (przedstawiciel kl. IIa)
p. Beata Jaroszewicz (przedstawicielka kl. IIb)
p. Natalia Tołodziecka (przedstawicielka kl. IIIb)
p. Joanna Jagiełło (przedstawicielka kl. IVa)
p. Jolanta Sas (przedstawicielka kl. IVb

Konto bankowe Rady Rodziców
27 1020 2791 0000 7702 0065 9367

Planowane terminy spotkań Rady Rodziców Szkoły:
(w następujące środy, o godz. 16.15, w budynku ZSP)

 •             - 14 listopada 2018
              - 12 grudnia 2018
              - 6 stycznia 2019
              - 20 lutego 2019
              - 20 marca 2019
              - 17 kwietnia 2019
              - 15 maja 2019

Kompetencje Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie określa §20 Statutu Szkoły

 1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców.
 3. Rada Rodziców współpracuje z innymi organami Szkoły, jak Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.
 4. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców w liczbie jeden rodzic z jednej klasy, wybieranych na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 5. Kadencja Rady trwa trzy lata szkolne.
 6. Rada wyłania ze swego grona przewodniczącego i prezydium.
 7. Przewodniczący kieruje pracą Rady.
 8. W celu wspierania działalności Szkoły Rada Rodziców:
     1) współdziała w realizacji zadań wychowawczych Szkoły,
     2) współuczestniczy w doskonaleniu warunków nauki i pracy Szkoły,
     3) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
     4) w szczególnych przypadkach, w miarę posiadanych środków finansowych, udziela doraźnej pomocy materialnej uczniom,
     5) wspiera aktywność uczniów poprzez finansowanie – w miarę możliwości finansowych – udziału uczniów w konkursach, nagród dla laureatów konkursów, organizacji szkolnych uroczystości, wysyłki prac uczniowskich na konkursy itp.
 9. Szczegółową organizację i działalność Rady Rodziców określa jej Regulamin.
poniedziałek, 02 września 2013 02:00

Terminy rekrutacji

3, 4, 5 czerwca 2019r. godz.16oo - spotkania konsultacyjne dla wszystkich kandydatów,

do 6 czerwca 2019r. należy  składać dokumenty w sekretariacie szkoły,

10 czerwca 2019r. godz.8oo  - egzamin praktyczny dla  kandydatów,

11 czerwca 2019r. godz.8oo- sprawdzenie zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi dla kandydatów,

12 czerwca 2019r. godz.13oo- ogłoszenie wyników egzaminu oraz listy uczniów przyjętych do LP (liceum),

 

 

poniedziałek, 02 września 2013 02:00

Zebrania z rodzicami

Planowane terminy spotkań z rodzicami

    (w następujące piątki, o godz.17,00, w budynku ZSP)
            - 28 września 2018,
            - 16 listopada 2018,
            - 1 marca 2019,
            - 17 maja 2019.

Wychowawcy klas

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP)
Klasa IVG – Joanna Dybowska  sala 29
Klasa V G – Aurelia Grębska 
Klasa VI G – Wojciech Konieczny   

Liceum Plastyczne (LP)
Klasa I A – Dorota Śnieg
Klasa I B – Inga Marciszuk-Mazur
Klasa I C – Marzena Jermak
Klasa II A – Laura Tucka
Klasa II B – Zenon Kachnicz
Klasa III A –   Tomasz Majerski   
Klasa III B –  Hanna Bączyk
Klasa IV A –  Marta Mierzwa
Klasa IV B – Paweł Furmański

 Podczas wszystkich zebrań nauczyciele dyżurują w pokoju nauczycielskim do godz. 1800

poniedziałek, 02 września 2013 02:00

Nowy Rok Szkolny 2013/2014 rozpoczęty

2 września, punktualnie o godzinie 900 w holu szkoły swoją przygodę ze sztuką i nauką rozpoczęli uczniowie klasy IG (gimnazjum) i IA, IB (liceum) z Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie. Uroczystość poprowadziła dyrektor szkoły Marzena Jermak, wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i rodzice uczniów.

Dyrektor szkoły przywitała nowych nauczycieli Wojciecha Koniecznego - nauczyciela języka polskiego i Martę Mierzwa - nauczycielkę wychowania fizycznego (po powrocie z urlopu), a także zapoznała krótko z zadaniami na nowy rok szkolny.

Nowy rok szkolny to przede wszystkim:

 • Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych, Koszalin 2013 - początek października 2013r.
 • Makroregionalny Przegląd Rysunku, Malarstwa i Rzeźby - wiosna 2014r.
 • Noc muzeów - maj 2014r.
 • Urodziny Patrona Szkoły Władysława Hasiora - maj 2014r. (podczas Dni Koszalina)
 • "Dzień Otwarty" Szkoły - 10 kwietnia 2014r.

Z okazji nowego roku szkolnego wszystkim Uczniom  życzymy wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów, życzymy jak najlepszych osiągnięć i radosnych chwil spędzonych w szkole. By rok ten zakończył się dla Was całym mnóstwem nagród, dyplomów i pochwał. Naszym Nauczycielom życzymy zaś cierpliwości, wytrwałości i wielu sukcesów w pracy pedagogicznej.


piątek, 30 sierpnia 2013 21:12

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego - 2 września 2013r,  godz. 900 (hol szkoły)

piątek, 08 marca 2013 21:33

XI Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych, Koszalin 2013

ORGANIZATORZY

Organizatorami Ogólnopolskiego Biennale są:
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

PATRONAT
Prezydent Miasta Koszalina
Starosta Powiatu Koszalińskiego

CELE
Celem konkursu jest aktywizacja uczniów i pedagogów średnich szkół plastycznych. Konkurs ma umożliwić porównanie wyników pracy dydaktycznej, wymianę doświadczeń między nauczycielami oraz zachęcić do doskonalenia umiejętności artystycznych i zawodowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas: I i II liceów plastycznych oraz I, II, III i IV ogólnokształcących szkół sztuk pięknych. Poszczególne szkoły wybierają 10 rysunków (maksymalny format B1) i 10 prac malarskich (maksymalna przekątna 1,5 m).
Prace powinny być wykonane w ostatnich dwóch latach szkolnych.
Każda praca powinna być zaopatrzona w metrykę zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko autora, klasa;
- tytuł pracy, technika, rok powstania;
- imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca powstała;
- pełna nazwa i adres szkoły.

PRZEBIEG
Przebieg konkursu jest dwuetapowy. Pierwszy etap wewnątrzszkolny, przeprowadzony przez Szkolną Komisję Konkursową, która dokonuje wyboru prac do etapu ogólnopolskiego.
Drugi etap ogólnopolski przeprowadzony będzie przez Zespół Szkół Plastycznych im Wł. Hasiora w Koszalinie.
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa Biennale powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie, na podstawie propozycji przedstawionych przez Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych (bezpośredniego organizatora) w składzie:
- 3 profesorów z uczelni akademickich,
- komisarz konkursu z ramienia ZSP Koszalin (bez prawa głosu)
Komisja Konkursowa Biennale dokona oceny prac, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach:
-Rysunek
-Malarstwo
Ponadto Komisja wybierze prace na wystawę pokonkursową.
O ilości przyznanych nagród i wyróżnień decyduje Komisja Konkursowa Biennale.

TERMINY
TERMIN NADSYŁANIA PRAC DO II ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO – DO 22 CZERWCA 2013 r.
Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej – październik 2013r.
Organizatorzy proszą o odpowiednio wcześniejsze przeprowadzenie oceny i wyboru prac przez Szkolne Komisje oraz przesłanie ich w wyznaczonym terminie na adres ZSP Koszalin. Ponadto organizatorzy proszą o odpowiednie przygotowanie, zabezpieczenie i właściwy opis wysyłanych prac. Odsyłanie wszystkich prac nastąpi w styczniu 2014 r.
na koszt odbiorcy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach telewizyjnych, internetowych, prasowych lub innych bez uiszczania autorom honorariów. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

Prace należy przesłać na adres:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA HASIORA UL. RACŁAWICKA 9   
75 - 620  KOSZALIN
tel:  094 342 59 57
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Pobierz Regulamin XI Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych, Koszalin 2013

czwartek, 23 maja 2013 02:09

Pochód ku czci Władysława Hasiora ulicami Koszalina

Obchody 85-tych urodzin Władysława Hasiora w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie - pochód ulicami Koszalina ku jego czci, 23 maja 2013r.

środa, 22 maja 2013 02:08

Dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie

Dyplomy 2011/2012 i 2012/2013

Biennale

14 BIENNALE

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury