mkidn

Nazwa zadania:
Wyposażajmy i działajmy modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji"
Czytaj: www.mkidn.gov.pl i cea.art.pl

Zaloguj się

Joanna Dybowska

środa, 31 maj 2006 16:52

Dzień Otwarty w "koszalińskim Plastyku"

little_red_riding_hood

doswiadczenia_fizyczne

w_szkole

warsztaty_dla_przedszkolakow

wulkany

piątek, 31 maj 2013 16:52

Dzień Otwarty w "koszalińskim Plastyku"


11 kwietnia odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty. Tego dnia uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną i zapleczem dydaktycznym szkoły. Na zdjęciach Czerwony kapturek w wersji angielskiej, przedstawienie wykonane przez uczniów klasy pierwszej liceum.

Z wielkim zaangażowaniem uczniowie prezentowali pracownie szkolne: fotograficzną, ceramiczną, snycerską, rysunkowo-malarską, reklamy wizualnej i inne, również te do przedmiotów ogólnokształcących. Na zdjęciach doświadczenia fizyczne.

Oprowadzając po szkole pokazywali prace plastyczne, zachęcali do udziału w warsztatach rysunkowo-malarskich i rzeźbiarskich.

Tego dnia nie zabrakło w naszych progach najmłodszych. Na zdjęciach warsztaty dla przedszkolaków.

Pokaz wybuchających wulkanów. Rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów szkoły.
piątek, 30 listopad 2012 01:00

Dzień Edukacji Narodowej

Październik 2012. Fot: Kuba Baracz, Dawid Kosmalski, Nikola Kaczmarzyńska, korekta: Katarzyna Gwardiak-Kocur
poniedziałek, 31 grudzień 2012 11:19

Spotkania Bożonarodzeniowe w klasach

 Koszalin, grudzień 2012r. fot. Dawid Kosmalski, Kuba Baracz, korekta Katarzyna Gwardiak -Kocur   
czwartek, 18 lipiec 2013 23:41

Nasze pracownie

Ceramika

Dobrze wyposażone pracownie i nowoczesny piec ceramiczny pozwalają na wykonywanie unikatowych prac, które zdobyły już wiele prestiżowych nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Nauczyciele prowadzący
:
Tomasz Szymichowski
Dorota Śnieg
Jerzy Morawski (technologia ceramiki)

Zajęcia prowadzili również: Piotr Maksymiuk, Adam Grzęda, Jolanta Karwacińska, Jerzy Mazur, Ryszard Moroz, Ewa Suchańska-Niesiołowska, Zbigniew Szulc, Wojciech Tężycki, Tadeusz Walczak, Zygmunt Wujek.

 

Rysunek i malarstwo

Nauczyciele prowadzący:
Ewa Miśkiewicz-Żebrowska
Tadeusz Walczak
Agnieszka Sieńkowska
Sergiusz Powałka

Zajęcia prowadzili również: Maria Karpińska, Rafał Podgórski, Marian Dąbrowski, Bożena Giedych, Adam Grzęda, Krzysztof Michalak, Elżbieta Kalinowska-Motkowicz, Bogdan Niesiołowski, Kazimierz Rajkowski, Maria Kozłowska-Panek, Paweł Narkowicz, Paweł Daciuk

Rzeźba

Nauczyciele prowadzący:
Dorota Śnieg

Zajęcia prowadzili również: Piotr Maksymiuk, Marian Dąbrowski, Bożena Giedych, Adam Grzęda, Krzysztof Michalak, Elżbieta Kalinowska-Motkowicz, Bogdan Niesiołowski, Kazimierz Rajkowski, Maria Kozłowska-Panek

  

Snycerstwo

Głównym celem nauczania snycerstwa jest przygotowanie do prac rzeźbiarskich związanych z odtwarzaniem rzeźb i detali stolarki - snycerstwa w budynkach zabytkowych, meblach rzeźbionych i wykonawstwa własnych realizacji rzeźby w drewnie.
Nauczyciele prowadzący
:
Marcin Kuropatwa
Henryk Wlizło (technologia drewna)

Od 1986r. pracownia snycerstwa
W latach 1982-1997 (równolegle)  pracownia konserwacji zabytków

  

Tkanina artystyczna

Na tkaninie artystycznej uczniowie projektują i samodzielnie wykonują oryginalne tkaniny artystyczne i elementy dekoracji wnętrz. Współcześnie zauważa się ogromne zainteresowanie tą dziedziną sztuki.
Specjalistów w tej dziedzinie na rynku pracy ceni się bardzo wysoko.
Nauczyciele prowadzący
:
Sergiusz Powałka
Ewa Miśkiewicz-Żebrowska
Urszula Januszewska (technologia krawiectwa)

Zajęcia prowadzili również:
Maria Karpińska, Grażyna Gaszak (technologia krawiectwa), Renata Łaba, Jadwiga Bartoszewska-Grzęda, Aleksandra Sieńkowska, Beata Machecka (technologia krawiectwa)

  

Fotografia i film

Nauczyciele prowadzący:
Katarzyna Gwardiak-Kocur

Zajęcia prowadzili również:
Roman Lis, Paweł Kula, Ilona Łukjaniuk,
Marian Marchow, Ewa Miśkiewicz Żebrowska,
Bogusław Siwiński

 

Projektowanie graficzne (dawniej reklama wizualna)

W pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie graficzne uczniowie pracują wykorzystując graficzne programy komputerowe – podstawowe narzędzia pracy każdego grafika. Absolwenci tej specjalizacji podejmują studia na kierunkach takich jak: grafika, projektowanie wnętrz, reżyseria, design, wzornictwo albo podejmują samodzielną działalność na rynku kreatywnym.
Nauczyciele prowadzący
:
Piotr Wasilewski
Inga Marciszuk-Mazur

Zajęcia prowadzili również:
Adam Grzęda, Maria Kozłowska-Panek, Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Bogusław Niewiadomski, Antoni Surman, Tadeusz Walczak, Iwona Wilkoszewska, Joanna Bardecka, Mariusz Śmierzewski, Patrycja Dannemann-Dziekiewicz

 

Podstawy projektowania

Nauczyciele prowadzący:
z podstaw projektowania

Iwona Wilkoszewska
Ewa Miśkiwicz-Żebrowska
z liternictwa

Iwona Wilkoszewska

Zajęcia prowadzili również
:
Z podstaw projektowania: Anna Meller, Zbigniew drywa, Adam Grzęda, Ryszard Moroz, MariaKozłowska-Panek). Z liternictwa: Adam Grzęda, Tadeusz Walczak, Elżbieta Kalinowska-Motkowicz, Bogusław Siwiński. Z rysunku technicznego i zawodowego: Henryka Bohdal, Bożena Giedych, Jadwiga Grzęda, Marian Oleśkiewicz.

czwartek, 18 lipiec 2013 22:36

Rekrutacja LP

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
do pierwszej Liceum Plastycznego
w Zespole Szkół Plastycznych

Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie rozpoczął pracę w 1975r. Kształci w następujących specjalizacjach: ceramika artystyczna, projektowanie graficzne, snycerstwo, tkanina artystyczna.

Warunkiem ubiegania się  kandydata o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  liceum  jest nieprzekroczenie 17 roku  życia oraz  posiadanie  świadectwa  ukończenia gimnazjum.

Wymagane dokumenty:

-    podanie na specjalnym druku pobierz
-    2 zdjęcia,
-    kserokopia aktu urodzenia,
-    zaświadczenie lekarskie stwierdzające  brak przeciwwskazań   zdrowotnych do kształcenia w tego typu szkole,
-    zaświadczenie  z  gimnazjum potwierdzające uczęszczanie kandydata do III klasy,
-    dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia w konkursach plastycznych i/lub ogólnokształcą-cych (dyplomy,  zaświadczenia itp.).

Dokumenty  należy  składać w sekretariacie w terminie do 9 czerwca 2017r.
Świadectwo  ukończenia  szkoły, wyniki egzaminu gimnazjalnego, kartę zdrowia należy złożyć w ciągu 2 dni od daty otrzymania.

Przyjmowany jest wyłącznie komplet dokumentów.

Ważne terminy:

•  5, 6, 7  czerwca 2017 r. o godz. 16:00 odbędą  się  spotkania  konsultacyjne.
Na  egzamin praktyczny i  spotkania konsultacyjne  należy przynieść:  blok A-3,  ołówki,  farby,  pojemnik  na  wodę,  pędzle,  kredki,  plastelinę.

•  Kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego, który obejmuje: 
-    część praktyczną - odbędzie się 12 czerwca 2017r. o godz. 8.00. Obejmuje ona  ćwiczenia  z  rysunku, malarstwa i  kompozycji przestrzennej.
-    część teoretyczną - odbędzie się 13 czerwca 2017r. o godz. 8.00. Obejmuje ona sprawdzenie znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych (zagadnienia znajdują się na stronie internetowej).

•  14 czerwca 2017r. o godz. 13.00 – ogłoszenie wyników oraz listy uczniów przyjętych do Liceum Plastycznego.

•  19 czerwca 2016r. o godz. 18.00 spotkanie organizacyjne dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców.

Kandydat może być zwolniony z części praktycznej egzaminu wstępnego, jeżeli jest laureatem konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie.

O przyjęciu do Liceum Plastycznego decydują wyniki egzaminu wstępnego.

- W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, jest większa niż liczba miejsc, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu do Szkoły uwzględniając dodatkowe kryterium.

- Za dodatkowe kryterium przyjmuje się udokumentowane sukcesy plastyczne i ogólnokształcące kandydata w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub regionalnym.

 Do Szkoły nie przyjmuje się kandydatów, gdy:

-  nie zdali egzaminu wstępnego,
-  nie ukończyli gimnazjum,
-  nie ma miejsc.

Szkoła korzysta z Internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, ul.  Fałata 32, tel. /94/ 347-80-33 lub lub z Internatu (wyłącznie dla chłopców) przy Zespole Szkół nr 10 w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 8, tel. /94/ 340-96-83.

Wszelkie   dodatkowe   informacje   można   uzyskać  w   sekretariacie  Szkoły  przy ul. Racławickiej 9, tel./94/ 342-59-57 w godz. 800 – 1500

Pobierz wersję do druku w formacie pdf 

poniedziałek, 09 wrzesień 2013 02:00

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016, godz. 9.00.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016.

3. Zakończenie I semestru: 22 grudnia 2016. Rozpoczęcie II semestru: 2 stycznia 2017.

4. Ferie zimowe: 13 – 26 lutego 2017.

5.Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017.

6. Egzamin gimnazjalny:

- część humanistyczna: 19 kwietnia 2017,

- część matematyczno – przyrodnicza: 20 kwietnia 2017,

- część z języka obcego nowożytnego: 21 kwietnia 2017.

7. Egzamin maturalny:

- część pisemna: 4 – 24 maja 2017,

- część ustna:8 – 24 maja 2017,

- egzamin poprawkowy: 21 – 25 sierpnia 2017 (pisemny: 22.08.2017, godz. 9.00).

8. Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych: 17 marca 2017.

9. Egzamin dyplomowy:

            - część praktyczna: 5 - 6 kwietnia 2017 (środa - czwartek),

            - część teoretyczna: 10 - 11 kwietnia 2017 (poniedziałek – wtorek).

10. Pożegnanie klas programowo najwyższych: 28 kwietnia 2017 (piątek).

11. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2017.

12. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

            - 31 października 2016 (poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych),

            - 2 maja 2017 (wtorek przed świętem 3 Maja)

- 4, 5 maja 2017 (czwartek, piątek - egzaminy maturalne),

- 16 czerwca 2017 (piątek po święcie Bożego Ciała)

- 22 czerwca 2017 (czwartek przed zakończeniem roku szk.)

13. Terminy rekrutacji:

           - 5, 6, 7 czerwca 2017 – spotkania konsultacyjne dla wszystkich kandydatów,

           - 12 czerwca 2017 – egzamin praktyczny dla wszystkich kandydatów,

           - 13 czerwca 2017 – sprawdzenie zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i
                zjawiskami kulturalnymi dla wszystkich kandydatów,      

            - 14 czerwca 2017 – ogłoszenie wyników egzaminu oraz listy uczniów przyjętych  

               do LP oraz OSSP,        

           - 19 czerwca 2017, godz. 18.00 – spotkanie organizacyjne dla uczniów klas
                 pierwszych i ich rodziców.

14. Tydzień Matematyki: 13 – 17 marca 2017

15. Wyprzedaż prac uczniowskich: 5 - 9 grudnia 2016.

16. Makroregionalny Przegląd Prac z rysunku, malarstwa i rzeźby: marzec-kwiecień 2017.

17. Regionalny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas III gimnazjów:

            - do 27 lutego 2017 – I etap – przesyłanie prac,

            - 6 marca 2017 (poniedziałek) – II etap – wykonywanie prac plastycznych,

            - 21 marca 2017 (wtorek) – uroczysty wernisaż i wręczenie nagród,

            - 31 marca 2017 (piątek) – quiz z historii sztuki.

18. Wieczornica historyczna na temat „Żołnierzy Wyklętych”: 7 lutego 2017 (wtorek)

19. Regionalna Konferencja Artystyczna dla nauczycieli przedmiotu sztuka – połączona z warsztatami dla uczniów – 21 marca 2017, godz. 12.30 – 14.00.

20. „Dzień otwarty” Szkoły: 27 kwietnia 2017 (czwartek).

21. Noc w Bibliotece: kwiecień 2017.

22. Noc Muzeów w „Plastyku”: maj 2017.

23.   Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych (nadsyłanie prac) – czerwiec 2017.

24. Otrzęsiny: 18 listopada 2016 (przed spotkaniem z rodzicami, godz. 17.00).

25. Anglo-Frankofonia: 21 marca 2017 r., godz. 9.00 – 12.00

26. Planowane terminy obrad Rady Pedagogicznej:

            - 15 września 2016 (organizacja roku)

            - 17 listopada 2016 (przegląd wyników nauczania)

           - 22 grudnia 2016 (świąteczna klasyfikacja)

            - 12 stycznia 2017 (podsumowanie I semestru)

           - 23 marca 2017 – (klasyfikacja klas programowo najwyższych)

         - 27 kwietnia 2017 (przegląd wyników nauczania)

            - 19 czerwca 2017 – PONIEDZIAŁEK, GODZ. 16.00 - ( klasyfikacja)

            - 22 czerwca 2017 – CZWARTEK, GODZ. 9.00 (podsumowanie roku szk.)

27. Planowane terminy spotkań Sekcji Artystycznej:

            - 22 września 2016 – organizacja pracy na cały rok szk.

            - 2 marca 2017 – Przegląd, Dyplomy Noc Muzeów, Noc w Bibliotece

            - 11 maja 2017 – Dni Koszalina, Noc Muzeów, Urodziny Hasiora, analiza Dyplomów.

28. Planowane terminy spotkań Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących:

- 14 września 2016 (środa) – analiza egzaminów zewnętrznych 2016 i testów

               diagnostycznych,

            - 15 grudnia 2016 – analiza próbnych egzaminów zewnętrznych I,

            - 26 stycznia 2017 - analiza próbnych egzaminów zewnętrznych II.

29. Planowane terminy spotkań Zespołu Wychowawców:

            - 15 września 2016 (po RP) – omówienie i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny,

            - 17 listopada 2016 (po RP) – sprawy bieżące i organizacyjne,

            - 11 stycznia 2017 (środa) - uczniowie z niepowodzeniami, frekwencja, sprawy

             bieżące,

            - 27 kwietnia 2017 (po RP) - sprawy bieżące i organizacyjne.

30. Planowane terminy spotkań z rodzicami:

            - 16 września 2016

            - 18 listopada 2016

            - 13 stycznia 2017

            - 28 kwietnia 2017

            - 2 czerwca 2017 (TYLKO PREZYDIUM RR)

Wszystkie spotkania odbywają się w budynku szkoły o godz. 17.00.

 

 

Kalendarz na rok szkolny 2016/2017 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2014/2015 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2013/2014 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2012/2013

niedziela, 08 wrzesień 2013 21:57

Plan zajęć pozalekcyjnych

Harmonogram fakultetów i zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017

   Harmonogram fakultetów i zajęć pozalekcyjnych  (Do pobrania w formacie pdf)

 

 

 

 

 

poniedziałek, 08 lipiec 2013 22:55

Statut Szkoły

OBWIESZCZENIE DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. WŁADYSŁAWA HASIORA
W KOSZALINIE

z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu
Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

 

Na podstawie § 50 p.7 Statutu Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie, ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia, jednolity tekst Statutu Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 22 grudnia 2015 r.

 

  STATUT Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

 

  ANEKS do Statutu Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

Logo Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

Pobierz w formacie CorelDRAW 12 (zip)
Pobierz w formacie jpg

NOC MUZEÓW w PLASTYKU

Już w sobotę od godziny 18:00 do 21:00 w ramach koszalińskiej Nocy Muzeów czeka na Was moc atrakcji w naszej szkole - poniżej przedstawiamy szczegółowy program Nocy w Plastyku!
> czytaj program

Zapraszamy do udziału w Konkursie na temat życia i twórczości Władysława Hasiora. Konkurs odbędzie się 20 maja 2017r, w sobotę podczas NOCY MUZEÓW, o godz. 1930 w budynku szkoły przy ul. Racławickiej 9 (sala 11).


Czytaj szczegóły

 

 

Galeria DYPLOMY 2015

Rysunek i malarstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Snycerstwo

Tkanina artystyczna

Fotografia

Projektowanie graficzne

Podstawy projektowania


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby