Zaloguj się

 

 

Uroczysta inaguracja roku szkolngo 2020/2021 odbędzie się

01 września 2020 roku o godzinie 11:00.

 

                                                         Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Joanna Dybowska

poniedziałek, 09 września 2013 02:00

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. WŁ. HASIORA W KOSZALINIE

 

 

Kalendarz na rok szkolny 2019/2020 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2018/2019 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2017/2018 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2016/2017 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2014/2015 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2013/2014 (do pobrania w formacie pdf)

Kalendarz na rok szkolny 2012/2013 (do pobrania w formacie pdf)

niedziela, 08 września 2013 21:57

Plan zajęć pozalekcyjnych

Harmonogram fakultetów i zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020

  Harmonogram fakultetów i zajęć pozalekcyjnych (Do pobrania w formacie pdf)

 

 

 

 

 

poniedziałek, 08 lipca 2013 22:55

Statut Szkoły

S T A T U T
Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

  STATUT Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
(ostatnia aktualizacja 14 listopada  2019r.)

Logo Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

Pobierz w formacie CorelDRAW 12 (zip)
Pobierz w formacie jpg

poniedziałek, 08 lipca 2013 22:59

Stowarzyszenie PICTOR

Stowarzyszenie PICTOR

Najważniejszym zadaniem naszej Szkoły jest rozwijanie talentów młodzieży gimnazjalnej i licealnej uzdolnionej plastycznie oraz promowanie ich twórczości.

Ogromną satysfakcję sprawia nam fakt, iż w ciągu całego cyklu kształcenia uczniowie tworzą tak wiele interesujących, unikatowych prac, które znajdują uznanie na wielu konkursach plastycznych, regionalnych i ogólnopolskich.

Niestety, poważny problem na drodze do pełnej realizacji tych zadań stanowią niedobory finansowe, które utrudniają  podjęcie wielu ciekawych przedsięwzięć artystycznych.

Stąd 2006r. podjęliśmy działania do utworzenia stowarzyszenia PICTOR, które wspierałoby finansowo działania służące rozwojowi uczniów naszej szkoły.

Siedziba Stowarzyszenia PICTOR:
Zespół Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora
75-620 Koszalin, ul. Racławicka 9

Zarząd:
Urszula Januszewska
Andrzej Bejnarowicz
Joanna Dybowska

KRS       0000267754
REGON   320347457
NIP        6692442041

Konto bankowe:
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
61 1610 1162 7100 5731 2000 0001

.: Statut stowarzyszenia: Pobierz
.: Lista członków: Pobierz
.: Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia: Pobierz

.: Rekord w bazach NGO

Na zdj. Marsz z okazji uczczenia 85tych urodzin Władysława Hasiora zorganizowany przez Stowarzyszenie Pictor i Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, maj 2013r. (fot. Seweryn Gruda)Na zdj. Marsz z okazji uczczenia 85tych urodzin Władysława Hasiora zorganizowany przez Stowarzyszenie Pictor i Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, maj 2013r. (fot. Seweryn Gruda)

poniedziałek, 08 lipca 2013 22:59

O szkole

Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

W skład Zespołu Szkół Plastycznych (ZSP) wchodzą:

 

   

1. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie (PLSP), w którym nauka trwa 5 lat. Przyjmowani są do niego kandydaci po ukończeniu szkoły podstawowej.
2. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP), w której nauka trwała 6 lat (3 lata gimnazjum plastycznego i 3 lata liceum plastycznego). Obecnie szkoła ta podlega wygaszaniu, ze względu na likwidację gimnazjów. 

W szkole realizowane jest kształcenie ogólnokształcące i kształcenie artystyczne. Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa maturalnego oraz tytułu zawodowego „plastyk” w określonej specjalizacji.

Kształcimy w zawodzie „plastyk” w specjalnościach (do wyboru):
     techniki graficzne – w specjalizacji: projektowanie graficzne,
     fotografia i film – w specjalizacji fotografia artystyczna.
     formy rzeźbiarskie – w specjalizacjach:
       - ceramika artystyczna,
       - snycerstwo,
     formy użytkowe – wzornictwo – w specjalizacji: tkanina artystyczna.

Obok wszystkich przedmiotów ogólnokształcących (jak w każdym innym liceum) oraz wymienionych specjalizacji, w PLSP realizowane są następujące przedmioty artystyczne:
     historia sztuki,
     podstawy projektowania – kompozycja,
     rysunek i malarstwo,
     rzeźba,
     podstawy fotografii i filmu.

EGZAMIN WSTĘPNY
Kandydaci do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  (PLSP) przystępują do egzaminu wstępnego. Składa się on z dwóch części:
     część praktyczna, której zadaniem jest zbadanie predyspozycji plastycznych i wrażliwości estetycznej kandydata;
     część teoretyczna, to rozmowa badająca zainteresowania kandydata sztukami plastycznymi oraz wydarzeniami kulturalnymi.
Szczegóły dotyczące egzaminu wstępnego omówione są na stronie internetowej szkoły, w zakładce: Rekrutacja.

EGZAMIN MATURALNY I DYPLOMOWY
Zwieńczeniem kształcenia w szkole plastycznej są dwa egzaminy:
1. egzamin dyplomowy, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej:
     część praktyczna polega na prezentacji i obronie, przed komisją, pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na wybranej specjalizacji,
     część teoretyczna jest egzaminem z historii sztuki;
2. egzamin maturalny, który stanowi przepustkę na dowolny kierunek studiów.

Co jeszcze warto wiedzieć:

   
 
   Uczniowie szkoły plastycznej, mieszkający w sporej odległości od Koszalina, korzystają z Internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, przy ul. Fałata 32. W internacie mieszkają jedynie uczniowie szkół artystycznych: muzycznej i plastycznej. 
     Dzięki niewielkiej liczbie uczniów w ZSP nikt w szkole nie jest anonimowy, a atmosfera jest niezwykle przyjazna.  Mało liczne klasy sprzyjają lepszym możliwościom uczenia się i nawiązywania relacji.
    Uczniowie PLSP:
  - w pierwszej klasie, dokonują wyboru jednej z pięciu specjalizacji, mając do wyboru: projektowanie graficzne, fotografię artystyczną, ceramikę artystyczną, tkaninę artystyczną, snycerstwo;
- uczestniczą w wielu, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, konkursach plastycznych, w których zdobywają liczne nagrody;
- uczestniczą w obowiązkowych plenerach artystycznych:
klasa II – plener artystyczny w Koszalinie i okolicy(3-5 dni);
klasa III – plener malarski w miejscowości nadmorskiej (7 dni);
klasa IV - plener malarski w górach lub innej miejscowości w Polsce (14dni);
     Każdego roku wyniki egzaminów maturalnych, uzyskiwane przez naszych uczniów, dają szkole plastycznej wysokie miejsca w edukacyjnym rankingu koszalińskich szkół.
     Absolwenci Zespołu Szkół Plastycznych im. W. Hasiora w Koszalinie z powodzeniem podejmują studia nie tylko na uczelniach artystycznych, ale także na kierunkach niezwiązanych ze sztukami plastycznymi.

 

 

 

"Plastyk jak malowany" - reportaż TV Max w Koszalinie (czerwiec 2014r)

 

czwartek, 30 maja 2013 19:51

Wernisaz XI Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych, Koszalin 2013

Fot. Katarzyna Gwardiak-Kocur, Nikola Gaszyńska, Nikola Kaczmarzyńska, Tomasz Paszkowicz, Filip Ślusakowicz, Aleksandra Zdulska (korekta Katarzyna Gwardiak-Kocur)

piątek, 30 listopada 2012 18:51

Uroczyste podsumowanie konkursu "Pudełko zwane wyobraźnią"

Listopad 2012r. Prezentowane zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Zespołu Szkół Plastycznych w Kielcach
poniedziałek, 08 lipca 2013 22:59

Historia szkoły

Historia Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie

Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie powstał z przekształcenia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, które powołano do życia zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki Nr 35 z dnia 26 maja 1975 r.

Swoją działalność szkoła rozpoczęła we wrześniu 1975 r., w budynku przy ulicy Racławickiej 9 (gdzie wcześniej znajdowało się Technikum Mechaniczne).

Dyrektorem nowej szkoły powołano Zbigniewa Szulca, ówczesnego dyrektora Ogniska Plastycznego. Naukę rozpoczęło 30 uczniów, którzy kształcili się w dwóch specjalnościach: formy użytkowe i dekoratorstwo. Uroczystość inauguracyjna pierwszego roku szkolnego odbyła się 11 września w Bibliotece Wojewódzkiej, natomiast zajęcia lekcyjne rozpoczęto 15 września.

Budynek szkoły był zniszczony i wymagał natychmiastowego remontu. Zajęcia więc początkowo odbywały się w Ognisku Plastycznym i w II Liceum Ogólnokształcącym. Gruntowny remont włącznie z dobudową trzeciego pietra po zlikwidowaniu dwuspadowego dachu zakończono w 1979 r. Pierwszych absolwentów PLSP pożegnano w 1980 r.

Budynek szkoły przed remontem (autor nieznany)Budynek szkoły przed remontem (autor nieznany)

W 2005 r. patronem szkoły został Władysław Hasior.

 

Plastyk przed czterdziestką

Wspomnienia Zbigniewa Szulca, pierwszego dyrektora państwowego Liceum Plastycznego w Koszalinie, który przypomina historię naszej szkoły oraz jej znaczący wpływ na lokalną społeczność i środowisko

Rocznik Koszaliński nr 39.
Wydawca: Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie. Koszalin 2011

 

poniedziałek, 08 lipca 2013 22:55

Kontakt

Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Władysława Hasiora
       75-620 Koszalin
       ul. Racławicka 9
       tel. kom. 459 450 064
       tel./fax: (094) 342 59 57

Dyrektor
Urszula Januszewska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wicedyrektor
Katarzyna Gwardiak-Kocur
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik sekcji ogólnokształcącej
Joanna Dybowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat szkoły
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat czynny w godz.: 730-1500

 

Organ prowadzący
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organ nadzorujący
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

 
 

Wszelkie treści strony internetowej www.plastyk.koszalin.pl są chronione prawami autorskimi ZSP w koszalinie. Ściąganie, kopiowanie oraz wykorzystywanie zdjęć, tekstów i prac do celów innych niż prywatne jest zabronione i wymaga wyraźnej zgody.

Strona internetowa www.plastyk.koszalin.pl korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej. Korzystając z tej strony zgadzasz się na pobieranie i przetwarzanie pobieranych danych przez Google.

 

 

 

 

 

 

Strona 87 z 87

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


kbp 

koszalinski grafik kultury